Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Oscar Lindvall

Lån av vapen

Det finns möjlighet för utländska gäster att för jakt i Sverige låna vapen av en svensk jägare. Om vapenägaren sitter med på passet, eller vid rörlig jakt hela tiden är tillsammans med låntagaren - inom några meters avstånd - är de enda kraven att den utländska jägaren ska ha fyllt 15 år och inneha svenskt jaktkort.

Om den utländska jägaren ska få låna ett vapen för självständigt bruk måste personen vara minst 18 år och ha rätt att för jaktändamål inneha samma typ av vapen i sitt hemland. Den svenske vapenägaren skall upprätta ett låneintyg. Intyget skall tecknas på en kopia av tillståndet för vapnet. I tillståndet skall anges gästjägarens namn, adress under besöket i Sverige, bostadsadress i hemlandet, ändamål med samt tiden för utlåningen, vilken inte får vara längre än 14 dagar.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-08-30 2022-02-02