Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Madeleine Lewander

Tillåtna vapen och ammunition

Vid jakt efter vissa viltarter bland annat älg, kronvilt och björn får endast kulvapen användas. För ammunition gäller följande minimikrav. Kulor som väger minst 10 gram (154 grains) måste ha en anslagsenergi på minst 2000 Joule 100 meter från vapnets mynning. Kulor som väger mellan 9 och 10 gram (139-154 grains) måste ha en anslagsenergi på minst 2700 Joule 100 meter från vapnets mynning.

Motsvarande bestämmelser gäller även vid jakt efter dovvilt och vildsvin. Dessa viltarter får emellertid även jagas med hagelgevär laddade med kulpatroner - brenneke eller slugs. Endast enpipiga hagelgevär får användas i detta sammanhang.

Även bävern tillhör de viltarter som endast får jagas med kulvapen. Vid rådjursjakt är hagelvapen tillåtet under tiden den 1 oktober - den 31 januari. Under annan tid måste kulvapen användas. Även under tid när rådjur får skjutas med hagel används kulvapen i stor utsträckning. Minimikravet för kulammunition för bäver- och rådjursjakt är: kulvikt minst 3,2 gram (50 grains); anslagsenergi minst 800 Joule 100 meter från vapnets mynning.

Helmantlad kula får inte användas vid jakt efter djur av de ovan nämnda arterna.

Hagelgevär. Största tillåtna kaliber är 12. Mindre kaliber än 20 får - med vissa undantag - inte användas vid jakt.

Största tillåtna hagelstorlek är US 1 (4 mm).

Vid jakt på våtmarksområden är det förbjudet att använda blyhagel.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-08-30 2022-02-02