Svenska Jägareförbundet

Meny

Bly - information

Som förslaget ser ut idag får det – enligt Svenska Jägareförbundet – orimliga konsekvenser. Foto: Tatiana Epifanova / Mostphotos

EU:s blyhagelförbud går mot avgörande

På torsdag kommer EU-parlamentets miljöutskott att rösta om ett utökat blyhagelförbud vid våtmarker. Svenska Jägareförbundet har lagt ned ett stort arbete med att sprida information om de orimliga konsekvenser som förbudet skulle få.

2020-10-28

En lång process är på väg mot avslut. EU-kommissionens förslag om ett utökat förbud för blyhagel vid våtmarker kommer nu upp i EU-parlamentets miljöutskott. Som förslaget ser ut idag får det – enligt Svenska Jägareförbundet – orimliga konsekvenser.

Förbundet har därför tillsammans med FACE (den europeiska jägarfederationen) jobbat febrilt för att få parlamentarikerna att förstå vad frågan handlar om.

På torsdagen kommer utskottet att fatta beslut, som oftast blir helt avgörande hur man sedan röstar i plenum, vilket beräknas ske i närtid.

Därefter fattas det slutliga beslutet av medlemsstaterna i ministerrådet.

Jägareförbundets invändningar mot förslaget är tydliga:

  • Sverige har redan ett väl fungerande blyhagelförbud vid våtmarker.
  • Kommissionens definition av våtmark är så omfattande att i princip hela Sverige omfattas och därtill blir reglerna så oförutsägbara att jägare inte kan veta när man bryter mot dem.

Förslaget bryter mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna samt svensk grundlag när man tillämpar en omvänd bevisbörda för jägare.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick