Svenska Jägareförbundet

Meny

Bly - information

Vi är emot att man på EU-nivå tvingar igenom regler som inte behövs och skapar stor rättsosäkerhet samt försvårar jaktutövandet och skytteträningen, säger Bo Sköld. Foto: Tatiana Epifanova / Mostphotos

Förbundet försöker stoppa blyhagelförbud i Bryssel

EU-kommissionens blyhagelförslag röstades som bekant igenom av EU:s medlemsstatskommitté för kemikaliefrågor. Nästa nålsöga som förslaget måste igenom är EU-parlamentet.
– Först ska detta avgöras i parlamentets miljöutskott i slutet av oktober, sedan i plenum i början av november. Vi jobbar hårt för att se till att alla svenska parlamentariker får korrekt och relevant information, säger generalsekreterare Bo Sköld.

2020-10-06

Svenska Jägareförbundet har aktivt verkat för att EU-kommissionens blyhagelförslag som presenterades förra hösten ska stoppas.  Just nu är arbetet i Bryssel i en intensiv fas.

– Vi arbetar i två steg. Först vill vi att alla parlamentariker som sitter i miljöutskottet ska förstå vad detta handlar om. Steg två är att alla parlamentariker får korrekt information. Därför samarbetar vi med andra jägarorganisationer i Europa. säger Bo Sköld.

Noterbart är att Svenska Jägareförbundet är för ett blyhagelförbud i våtmarker. Dock inte det utvidgade förslag som EU-kommissionen vill genomföra.

Jägareförbundets invändningar mot förslaget är tydliga:

  • Sverige har redan ett väl fungerande blyhagelförbud vid våtmarker.
  • Kommissionens definition av våtmark är så omfattande att i princip hela Sverige omfattas och därtill blir reglerna så oförutsägbara att jägare inte kan veta när man bryter mot dem.
  • Förslaget bryter mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna samt svensk grundlag när man tillämpar en omvänd bevisbörda för jägare.

– Vi tycker att förslaget ska stoppas. Från vårt perspektiv handlar detta inte så mycket om blyhagel i våtmarker. Vi är emot att man på EU-nivå tvingar igenom regler som inte behövs och skapar stor rättsosäkerhet samt försvårar jaktutövandet och skytteträningen, säger Bo Sköld.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick