Svenska Jägareförbundet

Meny

Bly - information

Nu öppnar Naturvårdsverket för att ändra reglerna för kaliber 6,5x55 så att det går att använda blyfri ammunition i klass 1. Foto Hanna Oscarsson

Naturvårdsverket föreslår: Kaliber 6,5x55 godkänns som klass 1 även med blyfri ammunition

Under många år har Svenska Jägareförbundet arbetat för att den mycket vanliga klass 1 kalibern 6,5x55 ska anses vara klass 1 även med blyfri ammunition.
– Det är naturligtvis positivt att Naturvårdsverket nu föreslår en regeländring som gör att alla med vapen i kaliber 6,5x55 kan byta till blyfri ammunition, säger förbundsjuristen Ola Wälimaa, som arbetat med frågan.

2021-03-15

Blyfri kulammunition fungerar i de allra flesta vanliga kalibrarna lika bra som blyammunition. Många jägare har redan bytt till blyfri ammunition i sina klass 1 vapen.
– Det system vi har i Sverige baseras på kulvikt och anslagsenergi. Med kopparkulor i 6,5x55 uppnås inte dagens krav. Nu är Naturvårdsverket villig att justera kraven och införa en särskild regel för blyfria kulor så att även den kalibern klarar kraven för klass 1, säger Ola Wälimaa.
Nästan samma justering av lagen har skett i Finland och Norge där kalibern också är ganska vanlig. De har också utgått från den studie om effektiviteten av blyfria kulor i 6,5x55 som Svenska Jägareförbundet initierade och som visade att de var likvärdiga med jaktkulor innehållande bly, fortsätter Ola Wälimaa.
– Eftersom vi arbetat för att få till denna förändring under flera år ser vi naturligtvis positivt på förslaget, även om vi inte har satt oss in i alla detaljer i resten av förslaget. Förslaget om klassificeringen av 6,5x55 är såldes en framgång för förbundets arbete. Totalt rör det sig om ungefär 127 000 jaktvapen som nu kommer att klara en framtida övergång till blyfri ammunition.
Eftersom EU arbetar för att förbjuda blyanvändning inom jakten behöver staten se till att det finns goda möjligheter för jägarna att kunna göra ett byte till annan kulammunition.
– Förslaget är ett steg i rätt riktning. Men det behövs fler beslut, insatser och troligen undantag i lagstiftningen för att säkerställa att jakten och övningsskyttet inte påverkas negativt. Men alla förslag som underlättar för jägarna att frivilligt kunna byta till blyfri ammunition är bra förslag, säger förbundsordförande Torbjörn Larsson.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick