Svenska Jägareförbundet

Meny

Bly - information

Foto: Mostphotos

Blyförbudet luckras upp – en aning

När kommittén inom den Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA), som ska beakta effekterna som samhället får av ett blyförbud, ger sin syn på det strikta blyförbudet har detta luckrats upp en aning.
– I huvudsak går det åt rätt håll, men politikerna behöver verkligen tänka till innan en omröstning. Ett blyförbud kommer påverka såväl jakten som skytteverksamheten i Sverige, säger förbundsstyrelseledamoten Lennart Johannesson.

Lennart Johannesson. Foto: Martin Källberg

2022-06-29

Den socioekonomiska kommittén har nu inom ramen för ECHA (Europeiska kemikaliemyndigheten) kommit med sitt utlåtande över ECHA:s tidigare förslag om bly i all ammunition. De har bland annat granskat de remissvar som skickats in av intresseorganisationer, såsom Svenska Jägareförbundet och FACE. 

– De ändringar som nu föreslås är bland annat en höjd maximigräns för blyhalten i kulor, från 1 till 3 procent, så även mässingskulor kan användas för framför allt jakt och inte bara koppar säger förbundsjuristen Ola Wälimaa som jobbar med frågan.

– För kulvapen så accepterar man också kulfång gjorda av sand och inte bara kulfångstfällor av stål, som ECHA tidigare föreslagit. Dock ska dessa sandkulfång vara konstruerade efter särskilda normer så att de minimerar blyläckage, vilket inte många kulfång i Sverige idag uppfyller, säger Ola Wälimaa.  

Noterbart – och positivt – är att kommittén lyssnat på förbundets förslag och har tagit till sig att blyförbudet inte ska gälla säljakt och toppfågeljakt.

– Vid säljakt behöver man explosiva kulor som dödar omedelbart vid ett huvudskott, och i fallet med toppfågeljakt använder man i kulor som i princip inte expanderar och lämnar bly i viltet.

Kommittén har däremot inte lyssnat när det gäller problemen med användning av bly i klena kalibrar, framför allt kantantänd ammunition såsom .22 LR.

– Där vill man bara medge en möjlighet till förlängning av övergångstiden och inte ett permanent undantag, vilket kan bli ett problem för exempelvis ripjägaren på vårvinterfjället, säger Ola Wälimaa.  

Lennart Johannesson, som ansvarar för blyfrågan i förbundsstyrelsen, menar att det finns ett antal positiva delar där man luckrar upp tidigare förslag, men att det samtidigt finns många negativa delar kvar. Han betonar också att förbundet inte hunnit analyserat dokumentet – ännu.

– Regeringen måste noga lyssna på jägarna och skyttarna innan man röstar i frågan när ett skarpt förslag ligger framme, säger Lennart Johannesson. 

– Om förslaget går igenom och kostnaderna för landets skjutbanor blir stora måste regeringen vara beredd att skjuta till medel så att jägarna och skyttarna inte står utan skjutbanor. I annat fall kan det få stora konsekvenser för den jakt som faktiskt måste bedrivas och inte minst eftersök. Det är för oss självklart att jägarna måste träna och hålla en hög skjutskicklighet för att kunna leva upp kraven om en hög etik och minskat antal skadskjutningar.

Ser man på frågan ur ett bredare perspektiv kan en avsaknad av skjutbanor påverka Sveriges försvarsförmåga.

– Regeringen och Sveriges myndigheter borde främja skytte på skjutbanor på samma sätt som då staten byggde upp den frivilliga skytterörelsen i Sverige under 1900-talet. Det är lika viktigt idag som det var då, säger Lennart Johannesson.

Från beslutsdagen gäller en 60 dagars konsultationsperiod. Under den tiden kommer Svenska Jägareförbundet tillsammans med övriga skytterörelser granska förslaget och inkomma med synpunkter.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick