Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

fälld älg och jakthund

Foto: Markus Olsson

Ny utbildning i eftersök

Svenska Jägareförbundet arbetar nu fram en ny eftersöksutbildning för klövvilt och rovdjur. Lansering sker under 2014.

2013-04-30

Svenska Jägareförbundet har påbörjat ett arbete för att ta fram en ny eftersöksutbildning. Utbildningens innehåll bygger till stora delar på kunskapen som redan finns i Svenska Jägareförbundets nuvarande eftersöksutbildning och hos våra instruktörer. Men där teknikutveckling och nyvunnen kunskap på eftersöksområdet medger kommer naturligtvis utbildningen ges nya inslag.

Utbildningen omfattar eftersök på klövvilt och rovdjur. Från
rådjur till björn.

Några grundtankar om nya utbildningen

En grundtanke i utbildningen är att olika ekipage kan ha olika
sätt att klara upp eftersök. Därför belyses olika sätt att arbeta och träna.
Målet, däremot, är att andelen uppklarade eftersök ska vara högst möjligt,
samtidigt som vi eftersöksjägare aldrig ska göra avkall på säkerheten. Ett
medel för att arbeta mot dessa mål är att maximera hundar och förares
kapacitet. Men det finns även andra möjligheter för oss jägare att flytta fram
positionerna vid eftersök.

Exempelvis kan jägares attityd och kommunikation kring
eftersök vara viktiga nycklar. En attityd som bygger på prestigelöshet och
samarbete är en framgångsfaktor. En annan är bra kommunikation, vilket kan
underlättas av teknik i till exempel dagens mobiltelefoner. Sammantaget leder detta
till både större urval av eftersöksekipage och högre andel uppklarade
eftersök.

Färdig 2014

Utbildningsmaterialet arbetas fram under 2013. Runt årsskiftet 2013-2014 kommer materialet presenteras och förankras hos våra instruktörer.
Därefter kommer utbildningen erbjudas de som önskar.

Webbutbildning

Den stora nyheten är att den första inledande delen av
utbildningen förläggs till webben. Närmare bestämt till något som heter E-jakt,
Svenska Jägareförbundets verktyg för webbutbildningar. På E-jakt finns de sedan
tidigare mycket populära utbildningarna Jägarskolan och Älgförvaltning.

Nuvarande utbildningsform kvar

Men givetvis bibehålls den viktiga utbildningsformen som
anordnas av Svenska Jägareförbundets instruktörer. Det vill säga fysiska eftersöksutbildningar
på lokal nivå över hela vårt land.

Webbutbildningen kompletterar

Webbutbildningen görs från en dator eller mobil enhet. Det
har sina fördelar. Eftersom utbildningen då kan genomföras i den takt, vid den
tidpunkt och på den plats som passar den enskilde.

Webbutbildningen gör också att man kommer väl förberedd till
den instruktörsledda delen, vilken därför i hög grad kan fokusera på praktiska
övningar.

Innehåll webbutbildningen

I webbutbildningen klickar du dig fram bland informativa
texter, fotografier, illustrationer och filmer. Dessutom finns bra övningsprov
samt enkel kursöversikt och utvärdering.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick