Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

De som arbetar fram Förbundets kommande eftersöksutbildning. Från vänster: Clas Magnusson, Per Christoffersson, Björn Eek, Markus Olsson, Birger Fransson och Torkel Norling. Frånvarande: Mikael Backman och Ronny Olsson. Foto: Madeleine Lewander

Ny eftersöksutbildning tar form

Den 11-12 juni träffades gruppen som under året arbetar fram ett nytt material för Svenska Jägareförbundets Eftersöksutbildning.

2013-06-20

Mötets dagordning var omfattande. Både för att eftersök generellt är en stor verksamhet och för att utbildningen spänner över alla våra klövvilt och flera rovdjur.

Inte desto mindre var mötet mycket konstruktivt och nådde samsyn. Detta bygger på insikten att det finns flera sätt att framgångsrikt lösa eftersök, vilket gör att olika träningsmetoder och tillvägagångssätt respekteras.

Under kommande månader består gruppens arbete av att förädla mötets många goda idéer och synpunkter.  

Utbildning går i drift under 2014, efter att först ha förankrats hos Svenska Jägareförbundets Eftersöksinstruktörer.

I gruppen finns fyra experter på området ur Förbundets medlemsled. Därtill ingår fyra tjänstemän med ansvar på området. De förstnämnda är Birger Fransson, Torkel Norling, Per Kristoffersson och Ronny Olsson. De sistnämnda är Mikael Backman, Björn Eek, Clas Magnusson och Markus Olsson.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick