Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Illustration: Per-Anders Nilsson

Givande kurs för dig och hunden

Svenska Jägareförbundets eftersöksutbildning är något för den som vill lära sig mer om eftersök på klövvilt och rovdjur.

2014-04-26

Så här års är det högsäsong för eftersöksekipages förberedelser. Vill du ha mer kunskap och inspiration i träningen? Då är Svenska Jägareförbundets eftersöksutbildning något för dig. Den vilar på vår stora organisations kunskaper om eftersök och många års framgångsrika eftersöksutbildningar.

Nytt utbildningspaket

Nytt för i år är att eftersöksutbildningen är innehållsrikare. Till exempel spänner den inte bara över klövvilt, utan också rovdjur. Det har också tillkommit en teoretisk kursdel på några timmar, beroende på kursdeltagarens förkunskaper, intresse och ambitionsnivå. Efter teoridelen följer den praktiska delen av kursen. Denna praktiska del har fått ny kursplan, nya inslag samt nytt och fräscht kursmaterial.

Teoridelen görs via internet. Den praktiska arrangeras likt tidigare av Förbundets eftersöksinstruktörer.

Hela landet engagerad i utvecklingen

Under senaste året har Svenska Jägareförbundet utvecklat eftersöksutbildningen. Det arbetet har skett över hela landet, med våra instruktörer och andra experter på området. Anledningarna till att arbetet inleddes är flera. Dels resultatet av den interna utredning av hundverksamheten, som presenterades 2012 och Förbundsstyrelsen pekat ut att vi ska arbeta utifrån. Dels målsättningen att Förbundets utbildningar ska vara lättillgängliga och moderna, vilket bland annat beslutades på senaste årsstämman. Dessutom går denna satsning inom eftersöksområdet hand i hand med Förbundets satsning på jaktetik. Sedan är det naturligtvis också så att utbildningsmaterial löpande måste ses över för att vara levande och gå i takt med tiden.  

Utveckling i framtiden

Den nya teorietiska delen ger potential till hög spridning av kunskap inom eftersöksområdet. Detta genom att utbildningen sker på distans och till ett lågt pris. Förhoppningsvis kan därför många personer få upp ögonen för träning, genomförande, samarbete, säkerhet, regler och etik när det gäller eftersök.

Detta för också det goda med sig att det ger medel för att utveckla eftersöksutbildningen och övrig eftersöksverksamhet. Kursavgifterna används nämligen för fortsatt utveckling av verksamheten.    

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick