Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Tre vildsvin passerar en väg.

Foto: Oscar Lindvall

NVR-möte i syd

Länsansvariga jägare i södra Sverige träffades för att diskutera Nationella Viltolycksrådet och trafikeftersök. Under mötet blev det tydligt att Nationella Viltolycksrådet hela tiden utvecklas. Men det blev också tydligt vad man ansåg att Svenska Jägareförbundet bör satsa på att förbättra.

2013-04-11

Dagordning med bredd

Den 2 april träffades Svenska Jägareförbundets ansvariga för Nationella Viltolycksrådet (NVR) i de södra länen. Syftet var att stämma av verksamheten, utbyta erfarenheter och information. Mötet, som hölls i närheten av Skillingaryd, berörde brett alla ämnen som ryms inom NVR. De konstruktiva idéerna och förslagen var många.

Samtidigt har de länsansvariga lång erfarenhet. Det innebär att mycket verksamhet och informationspridning redan testats i en eller annan tappning, vilket har fördelen att det går enklare och snabbare att komma i mål med framtida utveckling. Eftersom hjulet inte behöver uppfinnas på nytt.

Löpande verksamhet

Varje län har sina unika förutsättningar att hantera viltolyckor. Men generellt rapporterades att verksamheten flöt på bra i samtliga län. 

Återkoppling

Återkoppling på detta möte och information om hur NVR och trafikeftersöken utvecklas redovisas framöver bland annat på denna nyhetsplats.

Några av ämnena som avhandlades under mötet:

 • Introduktionsmateral för nyrekryterade
 • Övningsskytte
 • Säkerhet i arbetet
 • Krav på eftersöksekipage
 • Informationsmaterial
 • Samarbete med omvärlden
 • Regelverken som trädde i kraft 15 december 2012
 • Rapportering av utförda uppdrag
 • Viltolycksstatistik
 • IT-stöd
 • Svenska Jägareförbundets NVR-webb

Mötesdeltagare:

 • Alf Andersson, Länsansvarig jägare Halland
 • Daniel Gustavsson, Biträdande jägare Halland
 • Lennert Oskarsson, Länsansvarig jägare Kronoberg
 • Elias Turesson, Biträdande jägare Kronoberg
 • Claes Magnusson, Länsansvarig V:a Götaland
 • Stefan Lenér, Biträdande jägare Östergötland
 • Kjell Alexandersson, Länansvarig jägare Kalmar
 • Daniel Söderberg, Länsansvarig jägare Jönköping
 • Mikael Lundin, Länsansvarig jägare Blekinge
 • Calle Ericsson, Länsansvarig jägare Skåne
 • Markus Olsson, Nationellt NVR-ansvarig i Sv. Jägareförbundet
 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
Tillbaka till överblick