Svenska Jägareförbundet

Meny

Eftersök

Foto: Oscar Lindvall

Färre vildsvin?

Hittills i år har antalet trafikolyckor med vildsvin minskat, jämfört med samma period i fjol.

2013-05-21

Under januari - april i år anmäldes nästan exakt 900 viltolyckor med vildsvin totalt i landet. Under samma period under år 2012 anmäldes nästan exakt 1000 sådana olyckor. Även när maj månad summeras ser det ut att bli en klar minskning detta året, jämfört med förra året.  

Är det då färre vildsvin än tidigare?

- Svårt att säga. Men det finns en del som talar för det. Innevarande jaktårs höga avskjutning på många håll är en möjlig orsak. En annan potentiell orsak kan vara färre födda kultingar i år, jämfört med i fjol, säger Markus Olsson som representerar Sv. Jägareförbundet i Nationella Viltolycksrådet.

- Sedan förekommer givetvis regionala skillnader. Länen Kalmar, Blekinge och Kronoberg visar nu markant färre olyckor av detta slag, vilket är glädjande, fortsätter Markus Olsson.

 

Trafikolyckor med vildsvin under januari - april

Hittills i år har trafikolyckorna med vildsvin varit färre jämfört med i fjol. Källa: Nationella Viltolycksrådet och viltolycka.se

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick