Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Organisering av NVR

NVR:s eftersöksorganisation ses över i samband med att polisen omorganiseras.

2013-09-02

2015 slås länens 21 polismyndighter samman till en myndighet. NVR:s eftersöksorganisation ska därför organiseras på ett optimalt sätt i denna nya polisorganisation. Rikspolisstyrelsen har därför inlett denna översyn.

Läs mer om regionindelningar och tidplaner på polisens hemsida:

  • Ny polisorganisation 2015
  • Sju polisregioner
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick