Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Foto: Martin Källberg

Foto: Martin Källberg

Fler behöver tänka vilt

Under Nationella Viltolycksrådets insatsvecka, den 23 - 29 september, vill vi uppmärksamma fler trafikanter på att vilda djur hela tiden finns på och utefter våra vägar.

2013-09-23

Förebygg och förbered dig på viltolyckor

- Det finns flera sätt att förebygga och förbereda sig på viltolyckor. Före resan kan du skaffa dig Nationella Viltolycksrådets viltolycksremsa och appen Viltolycka. Viltolycksremsan innehåller information om hur fordonsförare kan förebygga en viltolycka, vilka djurarter som vid sammastötning måste anmälas till polisen samt vilka åtgärder som då ska vidtas.

Dessutom användas viltolycksremsan för att i vägkanten noga markera var djuret försvann. Detta så att polisen kan skicka ut en eftersöksjägare med en tränad hund för att snabbt minska djurets lidande, säger Markus Olsson, och sammanfattar:

- På nämnda sätt kan vi alla enkelt bidra till att minska människor och djurs lidande.

Insatsveckan

Nationella Viltolycksrådets insatsvecka, den 23 - 29 september, syftar till att få trafikanterna mer uppmärksamma på att vilda djur hela tiden finns på och utefter våra vägar.

Under veckan genomförs informationskampanjer i hela landet. Bland annat uppmärksammas de fem mest viltolycksdrabbade vägsträckorna i varje län.

Viltolycksremsan och appen Vilolycka

- så får du tag på dem

Remsan kan hämtas på bland annat bilprovningstationerna. Dessutom ligger en digital variant på viltolycka.se. Även information om kostnadsfri installation av appen finns på viltolycka.se.

Se informationsfilmer på youtube

Svenska Jägareförbundets film >>

Nationella viltolycksrådets film >> 

Mer info på webben:

Svenska Jägareförbundets viltolyckswebb >>

Information om olycksdrabbade vägar, länsvis olycksstatistik och mer information om Nationella Viltolycksrådet finns på: www.viltolycka.se

Anmälningspliktiga vilda djur – enligt 40 § Jaktförordningen:

björn, varg, järv, lodjur, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn. 

Bild: Nationella Viltolycksrådet

 

Undvik viltolyckor genom att:

  • Anpassa farten även till hastigt uppdykande vilt
  • Ha uppmärksamhet även i terrängen vid sidan av vägen
  • Ha viltolycka-appen aktiverad
  • Vara extra uppmärksam från skymning till gryning
  • Tänka på att ett djur ibland följs av fler
  • Respektera varningsskyltar för vilda djur

Vid olycka:

  • Ring 112
  • Märk ut olycksplatsen

 

 

 

 

 

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick