Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Foto: Martin Källberg

NVR-organisationen i framtiden

Den 1 januari 2015 antar polisen en ny organisation. Detta kommer sätta sin prägel på Nationella Viltolycksrådet. Arbete pågår och blir färdigt först i slutet på året, men det står klart att de sju nya regionerna kommer bli viktiga för framtida arbete i rådet.

2014-03-11

För jägare som ingår i NVR:s eftersöksorganisation tycks inte polisens omorganisation förändra särskilt mycket. På högre nivå i organisationen sker mer påtagliga förändringar.

Vid omorganisering av NVR har polisen utgått från verksamhetens bas. Lokalt ansvarig polis ska få lägga en utpekad del av sin tjänst på NVR-frågorna.

Polis med ansvar på länsnivå förväntas få lägga hela sin tjänst på arbetet med NVR.

I polisens sju nya regioner kommer regionansvariga tillsättas. Och framtidens regionala råd kan komma att ske på denna nivå, istället för som nu i varje län. Men varje län planeras ändock representeras på detta nya regionala råd.

På nationell nivå planeras bemanningen förstärkas med en halvtidstjänst, och då utgöras av två heltidstjänster.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick