Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Illustration: Nationella viltolycksrådet

Insatsvecka vilt

Mer än 40 000 viltolyckor sker på våra vägar varje år. Detta uppmärksammas i Nationella Viltolycksrådets landsomfattande insatsvecka mot viltolyckor den 22–28 september.

2014-09-22

- Det sker mer än 40.000 viltolyckor i Sverige varje år där både människor och djur skadas säger Lars-Erik Nilsson, tf. verksamhetsledare i Nationella Viltolycksrådet (NVR). Den vanligaste sammanstötningen sker med rådjur.   

NVR:s insatsvecka, den 22 - 28 september, syftar till att få trafikanterna att bli mer uppmärksamma på att vilda djur hela tiden finns på och utefter våra vägar. Har man otur kan man råka ut för en viltolycka.  

- Från jägarhåll vill vi gärna peka på vikten av att ringa 112 och noga märka ut olycksplatsen, om man råkat ut för en viltolycka. Detta underlättar väsentligt när någon av de 5000 jägarna, som ingår i NVR, rycker ut dag som natt för att minska viltets lidande. Detta även om det naturligtvis är ännu bättre om man kan undvika viltolyckor, säger Markus Olsson eftersöksansvarig på Svenska Jägareförbundet.

Årets tema – mer kunskap om viltet bland allmänheten

- Flera åtgärder och bättre samordning behövs för att minska antalet viltolyckor.  En viktig byggsten i detta är kunskap om de vilda djuren och deras beteende, säger Håkan Karlsson ordförande i Viltolycksrådet.

Viltolycksrådets insatsvecka 2014 fokuserar därför på att få våra bilister att skaffa sig mer kunskap om såväl de vilda djuren, som hur bilisten genom sitt körbeteende kan minska risken för en viltolycka.

Mer kunskap och information

Från Svenska Jägareförbundet, om vilt och viltolyckor:

Från NVR, om vilt och viltolyckor:

 

Mer om insatsveckan

Insatsveckan, som är landsomfattande, sköts på fältet av de regionala viltolycksråden, där representanter för de 16 samverkande myndigheterna och organisationerna ingår. Under veckan kommer informationskampanjer att genomföras med utdelning av informationsmaterial i samband med trafikkontroller, vid olika köpcentra och andra stora mötesplatser.

De regionala råden har kartlagt de fem mest viltolycksdrabbade vägsträckorna i varje län. Sträckorna finns utlagda på de regionala rådens sidor på www.viltolycka.se.

En speciell insats görs med information till landets körkortselever. När man är ny bil- eller mc-förare kanske man inte alltid tänker på att det kan ske en olycka med vilda djur inblandade. Dessa kan ske både i stad och på landsbygden. Det är viktigt att nya körkortsinnehavare skaffar sig mer kunskap tidigt så att man kan undvika att råka ut för en viltolycka.

Om olyckan ändå är framme

Om en viltolycka inträffar ska man i första hand ta hand om eventuella skadade och varna andra trafikanter genom att sätta ut en varningstriangel. Även om man inte kan konstatera någon skada på djuret så ska olyckan ändå rapporteras till Polisen via SOS 112. Polisen skickar ut en eftersöksjägare från någon av jägarorganisationerna för att spåra djuret och eventuellt avliva det för att förkorta dess lidande.

Trafikanterna måste också markera platsen där sammanstötningen skedde. Detta sker bäst genom att använda den s.k. viltolycksremsan.

Fakta om Nationella viltolycksrådet

Rådet är ett samarbetsorgan mellan 16 myndigheter och organisationer och har två verksamhetsgrenar, dels att samordna en viltolycksorganisation med jägare som söker efter trafikskadat vilt och dels ett viltolycksförebyggande arbete. Rikspolisstyrelsen är efter regeringsbeslut samordningsansvarig myndighet.

Ett av Nationella Viltolycksrådets delmål är att antalet döda människor i viltolyckor ska halveras till 2018 från 2007 års nivå.

 

*)    Vilda djur enligt jaktförordningen § 40 är:

       björn, varg, järv, lodjur, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick