Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

NVR-seminarium på Jägareförbundet

Den 7-8 maj genomför Nationella viltolycksrådet sitt årliga seminarium. Denna gång har det förlagts till Svenska Jägareförbundets nationella kansli Öster Malma. Som vanligt är Svenska Jägareförbundet väl representerat.

2015-05-06

Syftet med seminariet är att en gång per år samla rådets deltagare för genomgång och uppföljning av verksamheten. Dessutom är detta ett bra tillfälle att infomera om utvecklingsplaner samt ventilera uppkomna problemställningar inom organisationen. 

Deltar gör regionala och nationella företrädare för jägarorgansiationerna, Polismyndigheten och Trafikverket. Därtill deltar övriga samarbetsparter som Naturvårdsverket, Länsstyrelserna, SJ och Länsförsäkringar.

Drygt 20 företrädare för Svenska Jägareförbundet deltar. I första hand för att bidra till en god utveckling av NVR:s eftersöksorganisation, men också för bidra med kunskap i det viltolycksförebyggande arbetet.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick