Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Eftersöksekipage behöver ha förmåga att både spåra och använda löst arbetande eftersökshund. Det gäller vid rådjurseftersök, precis som vid eftersök på övrigt vilt. Foto: Markus Olsson

NVR söker eftersökshundar för rådjur

Nationella viltolycksrådet önskar snabba upp rekryteringen av löst arbetande eftersökshundar för mindre klövvilt på en del lokaler i landet. Detta för att nå ännu längre vad gäller att minska trafikskadat vilts lidande

2015-06-03

På flera håll i landet saknas eftersöksekipage för rådjur. Det uppger Markus Olsson, Jägareförbundets representant i Nationella viltolycksrådet, NVR.

− Rådjursolyckorna är de vanligaste viltolyckorna i trafiken så vi behöver absolut anstränga oss ytterligare på den här punkten, säger han.

− De länsansvariga jägarna i NVR har under flera år uppmärksammat detta, och fokuserat på att rekrytera flera ekipage för mindre hjortdjur. Detta på lokaler i både Götaland, Svealand och Norrland. Och själv presenterade jag på NVR-seminariet år 2013 siffror som visade att lös hund används tre gånger oftare vid eftersök på älg och vildsvin, jämfört med vid rådjurseftersök. Till del förklaras detta säkerligen av att rådjur, som har relativt liten kroppsmassa, generellt sett är mindre mobila efter en trafikolycka, jämfört med annat större klövvilt, berättar Markus Olsson.

Spårhunden utgör grunden vid eftersöket, och är ofta vad som kommer till användning. Men i de fall där det skadade rådjuret har kvar rörelseförmågan krävs ofta att ekipaget innehar en löst arbetande eftersökshund. Precis som vid eftersök på annat vilt.

− Och det är främst dessa snabbsprungna och målmedvetna hundarna som saknas på en del håll inom viltolycksorganisationen, förklarar Markus Olsson.

Nya grepp

Nu i vår har Svenska Jägareförbundet satt ihop en arbetsgrupp som ska jobba med att försöka komma till rätta med problemet vad gäller rådjurseftersöken inom NVR.

− Vi måste vara öppna med att problemet finns. Och självkritiskt försöka ”tänka nytt” i den här frågan, för det råder ingen tvekan om att vi behöver få in fler löst arbetande hundar för rådjur i organisationen, säger Markus Olsson.

 Vända sig?

Har du en hund som skulle passa för den här typen av uppdrag ska du vända dig till den jägare som har samordningsansvaret för eftersöksorganisationen i ditt område. Via exempelvis Jägareförbundets kretshemsidor kan du få kontakt med personer som kan lotsa dig rätt.

Som eftersöksjägare i organisationen kan du komplettera ditt spårekipage med ett ekipage bestående av en förare med lämplig löshund. Ett annat alternativ är att låna in en lämplig hund för denna verksamhet.

− Faktum är att det här problemet var ändå större för några år sedan. Vi har börjat täppa till de luckor som finns, men vi måste göra allt vi kan för att ännu snabbare finna lösningar där det behövs, säger Markus Olsson.

Fakta rådjursolyckor

Under förra året rapporterades 35.320 trafikolyckor med rådjur till polisen.

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick