Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Om en trafikant råkar sammanstöta med ett vilt djur * ska denne ringa 112 och noga märka ut olycksplatsen. Foto: Fredrik Widemo

Insatsvecka mot viltolyckor

Nationella Viltolycksrådet inklusive Svenska Jägareförbundet genomför denna vecka en landsomfattande insatsvecka mot viltolyckor.

Allmänheten kan underlätta för jägare att minska trafikskadat vilts lidande. Foto: Martin Källberg

2015-09-21

- NVR arbetar ständigt för att både minska uppkomsten av viltolyckor och effektivt hantera de olyckor som sker. Det senare handlar i stort om att utveckla förutsättningarna för de eftersöksekipage som på polisens uppdrag minskar trafikskadat vilts lidande. Ekipagen består av skickliga jägare med bland annat spårhundar, och de är tillgängliga över hela landet. Svenska Jägareförbundet tar ett stort ansvar för att hela tiden bättra dessa jägares förutsättningar, säger Markus Olsson som ansvarar för vilt och trafik-frågor nationellt på Svenska Jägareförbundet.  

- Det finns några särskilt viktiga saker som trafikanter kan göra för att minska viltets lidande. En sak är att välja ett körbeteende som minskar risken för uppkomsten av viltolyckor. Och har en viltolycka skett är det viktigt att ringa 112 och noga märka ut olycksplatsen, framhåller Markus Olsson.

 

Dyker ett vilt upp på vägen ska man vara beredd på ytterligare ett. Illustration: Nationella viltolycksrådet

Insatsvecka mot viltolyckor

Under rubriken ”En olycka kommer sällan ensam” har NVR (Nationella Viltolycksrådet) en insatsvecka, den 21 - 27 september. Veckan syftar till att få trafikanterna att bli mer uppmärksamma på att vilda djur hela tiden finns på och utefter våra vägar. Många djur följs åt. Det betyder att dyker ett rådjur eller en älg upp på vägen kan det hastigt komma upp fler djur.

Mer information:

Vaksamhet – när och på vad?

När man är ute och kör på våra vägar måste man vara vaksam också på att vilda djur finns utmed våra vägar. Extra vaksam ska man vara från och med skymning till gryning. Det är under denna tid som djuren är mest aktiva. Men de kan korsa vår färdväg när som helst och var som helst, även i tätbebyggt område.

Den vanligaste sammanstötningen mellan motorfordon och vilda djur sker med rådjur. Under årets nio första månader har över 23000 sammanstötningar skett med enbart rådjur.

Över 30 procent av alla viltolyckor sker sammantaget i de tre länen Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Vad detta beror på är svårt att säga, men höga trafikvolymer är troligen en del i detta. 

Tips för säkrare körning

Förbered resan och ta redan på var de flesta olyckorna har skett tidigare. Detta gör man bäst genom att besöka Nationella Viltolycksrådets hemsida eller installera mobilappen Viltolycka.

Använd också Nationella Viltolycksrådets viltolycksremsa. Den innehåller information om hur en bilförare kan förebygga en olycka. Den visar bilder på de djurarter som, om man sammanstöter med, ska anmäla till Polisen via 112. Remsan innehåller även information om åtgärder som måste vidtas om man råkar ut för en olycka. Remsan sätter bilföraren upp på den plats där olyckan har skett för att en eftersöksjägare med en tränad hund ska kunna hitta platsen där viltet ligger eller försvunnit.

Remsan kan hämtas på bl.a. på bilprovningstationerna, men också skrivas ut digitalt från Nationella Viltolycksrådets hemsida - och den är gratis.

Göra vid sammanstötning mellan fordon och vilda djur *

Om en viltolycka inträffar ska man i första hand ta hand om eventuella skadade och varna andra trafikanter genom att sätta ut en varningstriangel.

Även om man inte kan konstatera någon skada på djuret så ska olyckan ändå rapporteras till Polisen via SOS 112. Polisen skickar ut en eftersöksjägare från någon av jägarorganisationerna för att spåra djuret och eventuellt avliva det för att förkorta dess lidande. Trafikanterna måste också markera platsen där sammanstötningen skedde. Detta sker bäst genom att använda den så kallade viltolycksremsan.

Insatsveckan

Insatsveckan, som är landsomfattande, sköts på fältet av de regionala viltolycksråden, där representanter för de 16 samverkande myndigheterna och organisationerna ingår. Under veckan kommer informationskampanjer att genomföras med utdelning av informationsmaterial i samband med trafikkontroller, vid olika köpcentra och andra stora mötesplatser. En del polisområden kommer att genomföra trafik- och hastighetskontroller på viltolycksdrabbade vägar. De regionala råden har kartlagt de fem mest viltolycksdrabbade vägsträckorna i varje län.Sträckorna finns utlagda på de regionala rådens sidor på www.viltolycka.se.

En speciell insats görs med information till landets körkortselever.

Fakta om Nationella Viltolycksrådet

Rådet är ett samarbetsorgan mellan 16 myndigheter och organisationer och har två verksamhetsgrenar, dels att samordna en viltolycksorganisation med jägare som söker efter trafikskadat vilt, dels ett viltolycksförebyggande arbete. Polismyndigheten är efter regeringsbeslut samordningsansvarig myndighet.

*) Vilda djur enligt jaktförordningen § 40 är:

björn, varg, järv, lodjur, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick