Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Utfodring av viltet nära mindre trafikerade grusvägar är ofta en förutsättning. Illustration: Per-Anders Nilsson

Undvik utfodring nära vägar

Utfodring av vilt minskar svält och lidande, samtidigt som viltet lättare överlever vintern. Det gäller dock att utfodra med rätt foder på rätt plats. Särskilt viktigt är det att inte utfodra nära trafikerade vägar. Annars kan man orsaka faror både för trafikanterna och för viltet.

Foto: Fredrik Widemo

2015-12-10

Ungefär hälften av Sveriges jägare, bönder och skogsägare utfodrar vilt om vintern. Framför allt försöker man gynna rådjur genom att lägga ut ensilage. De flesta försöker dock gynna flera viltarter.

Foderplatser behöver ses till regelbundet, för att fylla på nytt foder och ta bort gammalt som blivit dåligt. Därmed är det praktiskt om foderplatserna ligger nära en väg. Samtidigt är det dock stor risk att viltet blir påkört om man utfodrar vilt nära starkt trafikerade vägar.

─ Vi har fått rapporter om ökat antal viltolyckor i närheten av foderplatser från några håll i Sverige säger Markus Olsson, ansvarig för arbetet med viltolyckor vid Svenska Jägareförbundet. – Här måste man tänka till; gör man fel kan man orsaka olyckor och dessutom blir förstås utfodringen negativ istället för positiv för viltet.

Utfodring bör ske långt från känsliga grödor och skog, men nära områden där viltet kan finna skydd och får vara ifred. Man bör även tänka på att inte locka viltet att korsa starkt trafikerade vägar. Det kan exempelvis ske genom att man utfodrar vilt på bägge sidor om en trafikerad väg, men tillräckligt långt från vägen för att inte locka viltet att uppehålla sig nära den.

Saknar man lämpliga platser att själv utfodra på kan man samarbeta med grannfastigheter; genom att viltet rör sig in landskapet drar alla nytta av effekterna av utfodringen, även om den sker på grannmarken.

─ Utfodring är en viktig del i viltvården säger Fredrik Widemo, som är nationellt ansvarig för viltvårdsfrågor på Svenska Jägareförbundet. Utfodringen måste dock ske etiskt korrekt. Det gäller vad man utfodrar med, var man gör det och hur mycket foder man lägger ut.

Jägarna har ett ansvar att stöda viltstammarna, vilket kan ske genom utfodring. Samtidigt har man alltid ett ansvar att reglera viltstammarna, och det gäller speciellt om man utfodrar.

– Grundprincipen att vi reglerar viltstammarna genom jakt, inte svält, är helig för jägarna. Men vi måste verkligen ta ansvar genom att samtidigt utfodra och kompensera genom att jaga mer om det behövs, avslutar Widemo.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick