Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Foto: Markus Olsson

Förbundet på seminarium om eftersök i Norge

Den 9-10 februari var Svenska Jägareförbundet på ett stort seminarium om eftersök i Norge. Förbundet tillförde bland annat kunskap om eftersök på vildsvin.

Ett tjugotal föredragshållare belyste eftersöksområdet ur olika aspekter. Foto: Markus Olsson

2016-02-15

Sikte på utveckling

Över 100 personer samlades på Jakt- och fiskecentret i Flå för att lyfta och diskutera landets åtaganden när det gäller eftersök. De senaste åren har utvecklingen varit stor på området. Inte minst eftersom landets drygt 400 kommuner har ett ansvar för såväl jakt- som trafikrelaterade eftersök. Seminarieprogrammet inriktades på hur eftersöken fortsatt ska utvecklas positivt genom nya krav, men också nya utbildningar och arbetssätt. Förhållandena för detta är gynnsamma eftersom samhällets tillit till jägarkåren är hög. 

Bred representation 

Föredragshållarna representerade olika organisationer som berör eftersöksområdet på olika nivåer och ur olika aspekter. Det var Norges Jägar- och Fiskeförbund, Skogsbrukets kursinstitut och Norsk Kennelklubb, med flera. Den offentliga förvaltningen närvarade genom Miljödirektoratet, Statens vägväsen, Järnbaneverket samt kommuner. Dessutom höll Svenska Jägareförbundets Markus Olsson föredrag om eftersök på vildsvin.

- Det är självklart nyttigt att våra länder drar lärdom av varandra, säger Markus Olsson, viltolycks- och eftersöksansvarig på Jägareförbundet, som fann det intressant att ta del av norska lösningar.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick