Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Foto: Tina Englund och Therese Sålder Antonsson

Jägarnas viktiga samhällsfunktion: trafikeftersök!

På plats under Vasaloppsveckan gör jägare insatser för att minska trafikskadat vilts lidande. Detta genom att informera mängder av människor som besöker Vasaloppet under veckan.

Foto: Therese Sålder Antonsson och Tina Englund

2016-03-03

- Tanken med initiativet är att nå ut till den breda allmänheten med information om viltolycksarbetet. Då är Vasaloppsarenan perfekt, med ett stort antal friluftsmänniskor från hela Sverige! säger Tina Englund som tillsammans med Patrik Norman svarat för idé och initiativ.

 

En lång rad människor, engagerade i Jägareförbundet, har på olika sätt stöttat denna idé och inte minst bemannat montern på plats vid Vasaloppet. Det hela utmynnar i att många oinvigda får upp ögonen för hur trafikanter kan ge jägare goda förutsättningar att minska lidandet, om man råkat kollidera med vilda djur.

 

- Vi har enbart fått positiv feedback från alla besökare, och det är tydligt att de har fått förståelse för jägarnas viktiga samhällsfunktion, säger Tina Englund, som redan siktar framåt:

- Det här vill vi göra mer av och utveckla – och ansvariga för Vasaloppet är av samma uppfattning!

 

Under kommande veckoslut fortsätter Svenska Jägareförbundet och Nationella viltolycksrådet informationsarbetet vid Vasaloppsarenans stora entré.

 

Foto: Therese Sålder Antonsson och Tina Englund

 

Foto: Therese Sålder Antonsson och Tina Englund

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick