Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Professionell spårhundsverksamhet gav intressanta perspektiv för eftersöksintresserade jägare. Foto: Markus Olsson

Heldag om eftersök

Förbundet genomförde den 18 juni ett uppskattat seminarium om eftersök på Öster Malma. Programmet var inriktat på tre vitt skilda delar av eftersöksområdet: spårning, rovdjurseftersök samt trafikeftersök.

Aktuella frågor för landets trafikeftersök behandlades på förbundets seminarium i helgen. Foto: Markus Olsson

2016-06-21

Inte mindre än 125 personer från nära på alla Sveriges län deltog på seminariet. Ett 20-tal av deltagarna tillhör skaran instruktörer för Svenska Jägareförbundets eftersöksutbildning. Detta intresse är naturligtvis glädjande och visar på engagemang i dessa viktiga frågor. 

Några små nedslag i vad som behandlades på seminariet följer här nedan.

Träning och användning av spårhunden

Här gav tjänstehundsskrået intressanta insikter och perspektiv på spårhundar. Bland annat beskrevs vad man anser är gynnsamt samarbetsklimat när hund och människa spårar. Och vad som kan vara viktigt att tänka på vid inledningen av träningen, samt vad som är viktigt för att utvecklas. Man pekade också på vad som ofta glöms bort att träna på. Dessutom förklarades hur spårtappt upptäcks och kan hanteras. Därtill redovisades vilka egenskaper man anser viktigt att spårhunden besitter. Men också vanliga fel som föraren begår, vilka sänker hundens möjligheter till bra arbeten.

Detta föredrag höll Lasse Eriksson, Utvecklingsansvarig vid Nationella polishundtjänsten.

Eftersök på rovdjur

Här betonades främst sätt att bedöma och minska riskerna för hund respektive förare under rovdjurseftersök. Detta vid eftersök i kuperad terräng, i tät vegetation, i mörker eller vid väg.

Detta föredrag höll Rasmus Boström, Rovdjursjägare.

Utveckling av Nationella viltolycksrådets eftersöksorganisation

Här gavs insyn i planerna för hur rekryteringen av hundar till Nationella viltolycksrådets eftersöksorganisation ska gå till i framtiden. Tanken är att hundägare kommer ges olika möjligheter för att få hundarna godkända. Och detta både avseende spårning i lina respektive hundar som arbetar löst. Mer konkret information om detta utgår från områdesansvariga till alla i organisationen, när det är dags. Detta inte minst eftersom kraven vid hundrekrytering ska anpassas efter de förutsättningar som råder i olika delar av landet.

Dessutom gavs aktuella exempel på de insatser förbundet gör för att förbättra förutsättningarna för trafikeftersök. Det är ett arbete som ständigt sker på en mängd olika fronter, i form av till exempel: flera utbildningssatsningar, information riktad mot allmänheten, regelförändringar och åtgärder för höjd säkerhet.  

Detta föredrag höll Markus Olsson, Nationellt viltolycks- och eftersöksansvarig vid Svenska Jägareförbundet.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick