Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Tre dagar om viltolyckor

Den 7-9 juni jobbar förbundet särskilt intensivt vidare med sina ansvarsområden vad gäller viltolyckor. Det handlar om djurskydd för trafikskadat vilt, säkrast möjliga arbetsmiljö för jägare som utför eftersöksuppdrag och fortsatt kunskapsbyggande på området.

Både träffen för Länsansvariga jägare samt NVR:s seminarium sker på Svenska Jägareförbundets nationella kansli.

2016-06-02

Träff för Länsansvariga jägare

Den 7 juni träffas Länsansvariga jägare i NVR (Nationella viltolycksrådet) för att diskutera bästa vägarna framåt när det gäller att minimera lidande för trafikskadat vilt, utan att göra avkall på säkerheten.

Högaktuella frågor och utvecklingsplaner finns det gott om. Det gäller allt från stödjande åtgärder för det lokala NVR-laget till hur regelverket på området bör utvecklas.  

Seminarium för Nationella viltolycksrådet

Den 8-9 juni samlas NVR:s alla samarbetsparter för det årliga seminariet. Här behandlas frågor av stor bredd. Både förebyggande arbete och allt som berör det operativa eftersöksarbetet, inom såväl Polismyndigheten som jägarsidan.

Nationella viltolycksrådet består av 16 samarbetande organisationer. Ansvariga myndigheter är Polisen,  Trafikverket och Naturvårdsverket.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick