Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Foto: Markus Olsson

Ökad fordonstrafik ger fler viltolyckor

Mängden fordonstrafik har ökat de senaste decennierna. Allt talar för att utvecklingen fortsätter i samma riktning framöver. Det riskerar att ge ett ökat antal viltolyckor.

2016-08-11

- Sedan 1990 har det totala antalet körda kilometer på de svenska vägarna ökat med upp till 3 procent årligen. Undantagen är åren med finanskris på 90- och 00-talen. Detta ökade så kallade trafikarbete är en viktig faktor bakom ökningen av viltolyckor under denna period, säger Markus Olsson som är viltolycks- och eftersöksansvarig på Svenska Jägareförbundet.  

- Tyvärr säger Trafikverkets prognoser att denna utveckling kommer fortsätta under kommande decennier. Motorfordon rullar alltmer på det svenska vägnätet. Risken är därför att det blir fler viltolyckor framöver, fortsätter Markus Olsson.

- Men lyckligtvis finns motmedel. Nationella viltolycksrådet, inklusive Svenska Jägareförbundet, arbetar förebyggande med viltolyckor. Detta görs med insikten att en kombination av åtgärder är rätt recept. I många fall unika kombinationer av åtgärder för varje vägsträcka. Sådana förebyggande åtgärder har Viltolycksrådet formulerat i en handlingsplan. Så visst finns det åtgärder att tillämpa respektive utveckla, framhåller Markus Olsson.          

Faktorerna bakom uppkomsten av viltolyckor är självklart fler än endast trafikvolymen, likväl som att de förebyggande åtgärderna mot viltolyckor bör vara ett flertal.

 

Fakta

  • År 2015 anmäldes fler än 48 000 viltolyckor på väg till polisen.
  • Trafikarbetet har ökat cirka sju procent under den senaste 10-årsperioden (2006-2015) och cirka 20 procent under de senaste 25 åren (1990-2015).
  • Trafikanalys är namnet på myndigheten som skattar trafikarbetet på de svenska vägarna.
  • Svenska Jägareförbundets uppdrag på området är huvudsakligen att tillhandahålla och organisera kompetenta eftersöksekipage till Nationella viltolycksrådet. Detta i syfte att minimera trafikskadat vilts lidande.
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick