Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Foto: Mostphotos

Bra att ha eftersöksekipaget klart

Nu går förväntningar och förberedelser för högtryck bland landets jägare. Till de viktigare förberedelserna hör att säkra tillgången till eftersöksekipage.

Foto: Mostphotos

2017-08-16

När jaktpremiärerna går av stapeln så här års är en lång väntan över för stora skaror jägare. Förväntningar och jaktglädje sprider sig och växer. Planering och förberedelse bidrar till den totala jaktupplevelsen.

Till de nödvändiga förberedelserna hör tillgång till fullgoda eftersöksekipage.

Söka upp fällt vilt

Ekipage för att leta upp fällt vilt är en självklar del av jakten. Även perfekt träffat vilt kan vara svårt att hitta utan hjälp av samtränad hund och förare.

Höga krav vid eftersök

Och skulle olyckan vara framme så att ett eftersök behöver genomföras, är kraven höga. Både vad gäller säkerhet och förmåga att klara ut eftersöket. Då kommer förberedelserna till stor nytta. Planen för hantering av situationen kan snabbt sättas in. Och kontaktuppgifterna till alternativa eftersöksekipage ger trygghet.

Jägaren som gett upphov till situationen är ytterst ansvarig för att eftersök klaras ut. Jaktlagens § 28 säger: ”Om vilt har skadats vid jakt, skall jägaren snarast vidta de åtgärder som behövs för att djuret skall kunna uppspåras och avlivas.”  

Läs mer om ditt personliga ansvar.

Således går upplevelse och ansvar hand i hand under jakten. Men somliga förberedelser är viktigare än andra!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick