Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Trafikeftersök är ofta svåra uppdrag från Polismyndigheten. Foto: Martin Kjällberg

Förbundet säkrar positiv utveckling av eftersöken

Efter en stor arbetsinsats från Jägareförbundet lanseras nu nya spelregler för eftersöksekipagen i Nationella viltolycksrådet. Detta gäller hela landet, även om anpassningar görs efter rådande förutsättningar i olika områden.

Bild hundintyg.

På Hundintygen framgår på vilka viltarter hunden får deltaga i eftersök initierade av polisen. Foto: Markus Olsson

2017-09-05

Nu lanseras nya så kallade Hundintyg för Nationella viltolycksrådet (NVR). Detta för att flytta fram positionerna när det gäller trafikeftersöken.

− Det nya är främst att hundarnas förmåga att spåra i lina respektive arbeta löst godkänns separat. Nytt är också att för ett ekipage finns alternativa vägar för godkännande. Detta för såväl spårning som löst arbete. Och hunden kan såklart besitta båda förmågorna, säger Markus Olsson, nationellt ansvarig för eftersöksfrågorna på Svenska Jägareförbundet.

− Detta nya Hundintyg har flera fördelar. En är att vi vinnlägger oss om saklighet vid rekrytering. En annan att rekryteringskraven matchar väl mot kraven som ställs på eftersökshundar, fortsätter Markus Olsson.

Förbundets hela arbete med trafikeftersöken bottnar i att minimera trafikskadat vilts lidande, utan att göra avkall på säkerheten. Framtagandet av dessa nya hundintyg är ett av många arbeten för utveckling av verksamheten.

Vad gäller hos dig?

När detta börjar gälla och precis vad som gäller i respektive område meddelas av Länsansvarig jägare i NVR. Detta nya Hundintyg rör nyrekrytering av hundar till NVR. 

Fakta om alternativa vägar för ekipagen

Godkännande av spårning kan antingen ske genom några av SKK:s spårprover. Eller genom en god spårprestation i samband med ett riktigt eftersök.

Om en hund ska bli godkänd för användning som lös hund finns också alternativ. Första alternativet är genom en god prestation under ett riktigt eftersök. Det är en väg för alla förekommande viltarter. För hundar till älg respektive vildsvin finns två möjligheter till. Dels SKK:s jaktprov för ställande hundar. Och dels uppvisad förmåga att ställa och förfölja under praktisk jakt. I princip behöver hunden visa sin förmåga till löst arbete på varje art den ska vara godkänd för.   

 

Läs också: Tidigare arbete i länen för fler lämpliga hundar till eftersök på mindre klövvilt.  

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick