Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Rådjur passerar trafikerad väg.

Den stegrande utvecklingen av antalet viltolyckor ska vändas, och förutsättningarna för jägarnas arbete vid viltolyckor ska bättras. Svenska Jägareförbundet bidrar stort till detta. Foto: Mostphotos

Förbundet ser lösningar för viltolyckorna

Lösningarna på problemen med viltolyckor är många. Förbundet har stort engagemang i att dessa lösningar blir verklighet.

2017-09-22

Antalet viltolyckor ökar i Sverige. Det är en trend som pågått så länge vi framfört motorfordon. Orsakerna till viltolyckor är många och faktorerna kan samverka.  

− Till en av de främsta orsakerna hör mer trafik på vägnätet, men kanske också högre hastighet genom bland annat förbättrade vägar och fordon, säger Markus Olsson, Svenska Jägareförbundet.

Eftersom orsakerna till viltolyckorna är flera, är det effektivast att förebygga olyckor genom en kombination av åtgärder, som anpassas efter lokala förutsättningar.

− Svenska Jägareförbundet är mycket angelägen om, och bidrar till, att förebyggande åtgärder kommer till stånd. Våra insatser handlar blanda annat om att förmedla och bygga ny kunskap om kopplingarna mellan viltolyckor och viltstammar, areella näringar och till viltets rörelser i landskapet, fortsätter Markus Olsson.

Halvera antalet viltolyckor

Enligt Trafikverket, som siktar på att halvera antalet viltolyckor, tillhör de viktigaste åtgärderna att kombinera viltstängsel med säkra passager för viltet.  

Förebygg viltolyckor på din bilfärd

Förbered din resa och ta reda på var de flesta olyckorna har skett tidigare. Detta gör du bäst genom att besöka Nationella Viltolycksrådets hemsida, eller hämta appen Viltolycka.

− Du måste också vara mentalt förberedd på att vilt kan dyka upp på vägen. Och därför anpassa körsättet efter aktuell sikt. Tänk särskilt på detta vid mörker, dimma eller vegetation utmed vägen, säger Markus Olsson

Förse dig också med Nationella Viltolycksrådets viltolycksremsa. Den innehåller information om hur en bilförare kan förebygga en olycka. Den visar bilder på de viltarter som, vid sammanstötning, ska anmälas till Polisen via 112. 

Under insatsveckan sker särskilda informationsinsatser om viltolyckor. Illustration: Nationella viltolycksrådet

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick