Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Nu finns möjlighet att ansöka om plats på en utbildning som riktar sig till redan mycket framgångsrika eftertsöksekipage. Foto: Olle Nordell

Fåtalet eftersök i fokus på ny utbildning

Utbildningen Specialsituationer eftersök inriktas på ovanliga och extrema eftersökssituationer, och är en pusselbit i förbundets satsning på att bli heltäckande inom eftersök.

Förbundet har flertalet utbildningar inom eftersök för att täcka behovet. Foto: Markus Olsson

2018-06-04

Kursen Specialsituationer eftersök vänder sig till redan mycket skickliga eftersöksjägare, med goda förutsättningar och en vilja att utvecklas. Kursens perspektiv är snävt. Fokus ligger på ovanliga eller extrema eftersökssituationer. Sådana situationer som idag sällan leder i mål, eller är förknippade med ovanligt uppkomna risker. Med andra ord rör det bara en bråkdel av alla eftersök. 

För ”de många” eftersöken har förbundet sedan tidigare flera kvalificerade utbildningar. Totalt sett kompletterar utbildningarna varandra, i vår strävan att alltid hålla etiken högt och exempelvis minimera trafikskadat vilts lidande. 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick