Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Foto: Mostphotos

Tänk vilt - när du kör bil!

Idag startar den landsomfattande Insatsveckan mot viltolyckor. Då uppmärksammas hur Du kan undvika viltolyckor, och hur Du ska agera om olyckan ändå är framme.

Svenska Jägareförbundet ingår som en av 16 organisationer i Nationella viltolycksrådet.

2018-09-24

Om Du råkar ut för en viltolycka

Rapportera det inträffade till Polisen via SOS 112. Märk sedan noga ut olycksplatsen. Det är ditt viktigaste bidrag till att reducera viltets lidande. För då underlättar du för den eftersöksjägare som ger sig ut för att utröna om viltet skadats eller inte.

Anmälningsplikten gäller älg, hjort, rådjur, vildsvin, mufflonfår, utter, björn, varg, järv, lodjur och örn. Enligt Jaktförordningen § 40.

Rådjur står för de allra flesta viltolyckorna

Antalet viltolyckor visar en ökande trend under senare decennier. Den främsta orsaken är växande trafikvolymer på vägnätet. Rådjuren står ensamt för merparten av alla viltolyckor.

Mer om insatsveckan

Insatsveckan sköts på fältet av de regionala viltolycksråden, där representanter för de 16 samverkande myndigheterna och organisationerna i Nationella viltolycksrådet ingår. Under veckan kommer informationskampanjer att genomföras med utdelning av informationsmaterial i samband med trafikkontroller, vid olika köpcentra och andra stora mötesplatser. En del polisområden kommer att genomföra trafik- och hastighetskontroller på viltolycksdrabbade vägar.

En speciell insats görs med information till yrkesförare som kommer med fordon från andra länder. Vid våra större hamnar där många utländska fordon kör och på större rastplatser kommer viltolycksremsor på olika språk att delas ut så att föraren får en snabb information om viltfaran på våra vägar och plikten att anmäla en sammanstötning till Polisen.

Fakta om Nationella Viltolycksrådet (NVR)

Rådet är ett samarbetsorgan mellan 16 myndigheter och organisationer och har två verksamhetsgrenar, dels att samordna en viltolycksorganisation med jägare som söker efter trafikskadat vilt, dels ett viltolycksförebyggande arbete. Polismyndigheten har regeringsuppdraget att organisera och samordna eftersöksverksamheten och Trafikverket har i huvudsak ansvar för det förebyggande arbetet.

Svenska Jägareförbundets bidrag till Nationella viltolycksrådet består främst i att tillföra eftersökskometens. Detta i forma av manskap med rätt kompetens. Men också i form av att fortbilda och hålla dessa uppdragstagare välinformerade.

Besök gärna våra nya webbar på området! Klicka här nedan.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick