Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

För att täcka hela landets behov av trafikeftersök organiseras drygt 5 000 jägare, och ännu fler hundar. Foto: Sten Christoffersson

För att täcka hela landets behov av trafikeftersök organiseras drygt 5 000 jägare, och ännu fler hundar. Foto: Sten Christoffersson

Trafikeftersök - visste du att...

2018-09-28

 • Svenska jägare gör årligen över 60 000 uppdrag åt Polismyndigheten, i syfte att minimera trafikskadat vilts lidande. Dessa jägare är samtliga anslutna till Nationella viltolycksrådet.
 • Varje uppdrag tar i genomsnitt 2,5 timmar.
 • Svenska Jägareförbundet har regeringens uppdrag att tillhandahålla kompetenta eftersöksekipage för denna verksamhet.
 • Uppdragen sker till följd av trafik på både väg och järnväg.
 • För att täcka hela landets behov av trafikeftersök organiseras drygt 5 000 jägare, och ännu fler hundar.
 • Rådjursolyckorna står ensamt för omkring 75 procent av alla viltolyckor.
 • För verksamheten tillhandahåller Svenska Jägareförbundet inte mindre än sju olika utbildningar inom eftersök.
 • Den största risken för eftersöksjägarna är trafikmiljön. Sänk därför hastigheten och visa hänsyn om du passerar en plats där jägare försöker utröna om ett vilt djur skadats eller inte.
 • Trafikanter som sammanstöter med vilda djur* är skyldiga att rapportera detta till Polisen via 112 och märka ut olycksplatsen.
*) Vilda djur enligt § 40 Jaktförordningen är: älg, hjort, rådjur, vildsvin, mufflonfår, utter, björn, varg, järv, lodjur och örn. 
 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
Tillbaka till överblick