Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Svenska Jägareförbundet har ett stort intresse i att Polismyndigheten tillhandahåller utmärkt säkerhetsutrustning till jägarna i Nationella viltolycksrådet. Foto: Markus Olsson

Stärkt säkerhet under NVR-uppdrag

Svenska Jägareförbundet bidrar till Polismyndighetens pågående uppgradering av säkerhetsutrustningen för jägarna i Nationella viltolycksrådet.

Den personliga skyddsutrustningen för NVR-uppdragstagare ska uppgraderas. Foto: Markus Olsson

2019-02-21

Polismyndigheten jobbar sen en tid hårt på att bättra arbetsmiljön för jägarna i Nationella viltolycksrådet (NVR). Bland annat ser man över all säkerhetsutrustning. Och avser uppgradera utrustningen.

I det arbetet kommer Svenska Jägareförbundets kunskaper och insikter väl till pass. Inte minst Länsansvariga jägare och Samordningsansvariga lokalt fångar Eftersöksjägares och Kontaktpersoners behov av säkerhetsutrustning i olika delar av landet.

Bra bild av behoven

Självfallet är Svenska Jägareförbundet mycket mån om att jägarna som gör NVR-uppdrag ska ha utmärkta förutsättningar. Därför kommer förbundet trycka på behovet av funktionell, smidig och ändamålsenlig utrustning, utöver att den givetvis ska skapa säkrast möjliga arbetsmiljö.

Vad?

Kort sagt ska alla delar av säkerhetsutrustningen bättras. Och nya delar tillkomma. Det gäller både varningsskyltar och –lampor omkring olycksplatsen. Det gäller varselutrustning till hunden. Och inte minst säkerhetsutrustningen som påförs personen som utför NVR-uppdrag.

När?

En del ny utrustning finns redan för beställning av Polismyndigheten, som har arbetsmiljöansvaret för NVR-uppdragstagarna. Denna utrustning har också börjat delas ut till jägarna på en del håll i landet. Ytterligare utrustning kommer succesivt.      

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick