Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Under den landsomfattande insatsveckan mot viltolyckor informerar Svenska Jägareförbundet bland annat om hur bilister ska agera för att ge jägare bästa möjligheterna att minimera viltets lidande, i händelse av att en bilist råkar kollidera med ett vilt. Foto: Mostphotos

Jägares förutsättningar i fokus under Viltolycksveckan

För att förebygga och reducera effekterna av viltolyckor deltar Svenska Jägareförbundet i en insatsvecka den 23- 29 september. Som en av 16 medlemsorganisationer i Nationella viltolycksrådet.

Nationella viltolycksrådets 16 medlemsorganisationer genomför vecka 39 en insatsvecka mot viltolyckor.

2019-09-20

Under insatsveckan vill Svenska Jägareförbundet bidra till att rikta uppmärksamheten mot det som gör skillnad när det gäller att reducera effekterna av uppkomna olyckor.

– Det stavas: Fordonsförare som rapporterar och noga märker upp platsen för viltolyckan. Jägare som ger sig ut dag som natt för att minimera viltets lidande. Förbipasserande fordonsförare som visar hänsyn mot jägare som jobbar omkring olycksplatsen, genom försiktig passage i sänkt hastighet, säger Markus Olsson, nationellt ansvarig för frågorna på Svenska Jägareförbundet.

– Förbundets främsta bidrag till Nationella viltolycksrådet består i att tillföra eftersökskompetens. I första hand i form av att, till Polismyndigheten, tillhandahålla kompetenta eftersöksjägare. Men även genom att hålla dessa eftersöksjägare välinformerade och välutbildade inom just eftersök. Dessutom bidrar förbundet med eftersökskompetens in i NVR:s kontinuerliga utvecklingsarbete. På lokal, regional och nationell nivå, fortsätter Markus Olsson.

Antalet viltolyckor har ökat i decennier

Orsakerna till att vi har så stort antal viltolyckor är många och faktorerna samverkar. Orsakerna varierar såklart mellan lokaler i vårt avlånga land. På nationell nivå är den största faktorn bakom ökat antal viltolyckor knutet till ökad trafikmängd. Alltfler fordon rullar på det svenska vägnätet. Över 30 procent av landets viltolyckor sker också i de tre storstadslänen.

Vad kan jag som bilförare göra?

Förarens kunskap om och uppmärksamhet på att det finns vilda djur på och utmed våra vägar har stor betydelse. Om körsättet anpassas. Förbered därför dina vanligaste resmål genom att ta redan på var de flesta olyckorna har skett tidigare. Detta gör du bäst genom att besöka www.viltolycka.se eller hämta appen Viltolycka.

Om olyckan ändå är framme

Om en sammanstötning med vilda djur * inträffar ska man i första hand ta hand om eventuella skadade och varna andra trafikanter till exempel genom att sätta ut en varningstriangel.

Dessutom åligger det trafikanten att:

  • Rapportera viltolyckan till Polisen via SOS 112, även om man inte kunnat konstatera någon skada på djuret.
  • Markera noga ut platsen där sammanstötningen skedde.
  • Polisen skickar ut en eftersöksjägare för att spåra djuret och eventuellt avliva det för att förkorta dess lidande.

*) Vilda djur enligt jaktförordningen § 40 är:

björn, varg, järv, lodjur, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick