NVR-grundarens gärning - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Eftersök

Lars Sävberger startade ursprunget till Nationella viltolycksrådet. Foto: Fredrik Bergh

NVR-grundarens gärning

Lars Sävberger drev fram ordningen att jägare minimerar trafikskadat vilts lidande, och utvecklade sedan framgångsrikt verksamheten under tre decennier. Den 25 november 2019 gick Lars Sävberger bort efter en längre tids sjukdom.

2019-12-09

Lars Sävberger var polis till yrket men också engagerad i Vimmerby Jaktvårdskrets där han bodde. Året var 1995 när lokala jägare började genomföra trafikeftersök i Jaktvårdskretsarna Vimmerby och Hultsfred. Detta genom att Lars initierade ett samarbete mellan Jaktvårdskretsarna och lokalpolisområdena.

Två bakomliggande faktorer gjorde denna ordning möjlig. Dels att Polismyndigheten centraliserades och miste sin lokal- och personkännedom bland jakträttsinnehavarna. Dels att jägarna var positiva till att göra nytta med sina hundar även utanför den huvudsakliga jaktsäsongen.

En tredje faktor var nog också Lars engagemang och uthållighet i frågan.

Detta sätt att arbeta utvidgades 1997 till att gälla hela Kalmar län. Men snart skulle konceptet vinna mer mark.

I januari 1998 tog Lars initiativ till ett möte där Svenska Jägareförbundet, Vägverket och Polismyndigheten var väl representerade. Man diskuterade fram formerna för utvidgning av verksamheten. Och Lars fick nu också Rikspolisstyrelsens uppdrag att på heltid arbeta för en spridning av modellen till samtliga län i landet.

År 2005 arbetade samtliga landets län efter modellen.

I januari 2007, när Rikspolisstyrelsen blev ansvarig för verksamheten, ändrade verksamheten namn från Trafiksäkerhet och eftersök i samverkan (SES) till Nationella Viltolycksrådet (NVR). Och Lars blir Verksamhetsledare.

Lars Sävberger var således både med och startade ursprunget till Nationella viltolycksrådet, och utvecklade sedan, under tre decennier, framgångsrikt verksamheten tillsammans med andra. En gärning som haft en avgörande betydelse för tillkomsten av att jägare eftersöker trafikskadat vilt.

Den 25 november 2019 gick Lars Sävberger bort. Lars familj uppmanar den som vill hedra Lars att skänka en minnesgåva till Cancerfonden: https://www.cancerfonden.se/insamlingar/lars-savberger

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick