Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Nu finns en ny informativ film om viltolyckor samt jägare och Jägareförbundets insatser på området.

Jägarinsats framhålls i film

Alltfler får upp ögonen för jägarnas värdefulla insatser i samband med viltolyckor. Ett glädjande resultat av enträget jobb från bland annat Svenska Jägareförbundet.

2020-02-04

Nu finns en informativ Youtube-video om hur du ska agera – och hur jägare och polis utför sin samhällsinsats – om du råkar ut för en viltolycka. Det är bloggaren MOS som ligger bakom videon.

Videon beskriver vad du ska göra om du råkar köra på vilda, eller tama, djur. Du får också förståelse för hur jägare jobbar för att minska trafikskadat vilts lidande, och hur du som bilist kan bidra till att minska detta lidande. Dessutom får du reda på vad du ska tänka på för att undvika viltolyckor. 

– Det är viktigt att vi får ut denna kunskap också bland grupper som inte är så naturintresserade. Det ger oss jägare bättre förutsättningar att minimera trafikskadat vilts lidande, säger Markus Olsson som jobbar med frågorna på Jägareförbundet, och fortsätter:

– Därför har vi under hela 10-talet satsat hårt på att kommunicera, vårt arbete på området, i en stor mängd olika kanaler och över hela landet. Här gör Länsansvariga jägare i Nationella viltolycksrådet ett jättejobb för att sprida kunskap i massmedier! För det är alltid en utmaning att nå fram i mediebruset och till grupper med låg kunskap på området. Denna Youtube-video är därför ett välkommet initiativ.

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick