Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Många faktorer påverkar mängden viltolyckor. Två faktorer gör just nu att viltolyckstalen sjunker. Foto: Johan Bjurer/ Mostphotos

Minskat antal viltolyckor

Mycket tyder nu på att antalet viltolyckor minskar. Främst till följd av färre körda mil på det svenska vägnätet, vilken är den enskilt viktigaste faktorn bakom viltolyckor.

2020-03-25

Den största orsaken till ökande antal viltolyckor, under senare decennier i Sverige, beror på succesivt ökat antal körda mil totalt i landet.

̶  När nu den ekonomiska konjunkturen bromsar in, minskar även trafikvolymerna, och sannolikt därför även mängden viltolyckor, säger Markus Olsson, som jobbar med frågorna på Svenska Jägareförbundet.

På nationell nivå har vi redan sett en minskning under vintern, men då av ett annat skäl.

Väder också en faktor

̶  Väder är en annan faktor, bland många, som påverkar antalet viltolyckor. På nationell nivå har den innevarande ovanligt milda vintern påverkat antalet viltolyckor i rätt riktning  ̶  viltolycksantalen har blivit färre, jämfört med under en strängare vinter. Allt annat lika, fortsätter Markus Olsson.

Samtidigt skapar stora snömängder just nu viltolyckor i norra Sverige. Detta eftersom snödjupet gör att viltet i högre grad kliver över viltstängsel utmed tågbanan. Men också för att snömängderna gör att viltet söker sig till väg- och tågbanor, eftersom det är lättare att förflytta sig där.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick