På spåret mot nya mål - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Förbundets Eftersöksverksamhet består av många delar som ständigt behöver utvecklas, eftersom etik och säkerhet alltid kan bättras. Foto: Martin Källberg / Svensk Jakt

På spåret mot nya mål

Svenska Jägareförbundets Eftersöksverksamhet är i ständig framåtrörelse. Etik och säkerhet är viktiga ledstjärnor.

2021-01-13

En mängd delar

Förbundets Eftersöksverksamhet består av en mängd olika delar. Tillsammans syftar dessa delar till upprätthållande av jaktetik respektive att minimera trafikskadat vilts lidande.

Planen framåt

I planen för de kommande två åren ligger att ta detta arbete vidare i alla delar. Det består bland annat av att tillföra eftersökskompetens till NVR (Nationella viltolycksrådet) på alla nivåer. Men också att säkra arbetets effektivitet i inom jägarsidan av NVR och att kompetensförsörja genom våra utbildningar. Samt att på flera sätt stödja jaktetiken i landet, vilken våra medlemmar anser ha hög prioritet. 

I nedan dokument finns verksamhetsplanen i sin helhet. 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick