Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Förbundet har länge jobbat för nya och högre ersättningar för uppdrag inom Nationella viltolycksrådet. Nu har förbundet besvarat en remiss och beslut väntas i sommar. Foto: Markus Olsson

Bättre ersättningar för viktig samhällsinsats

Förbundet anser det mycket viktigt att ersättningarna snarast höjs för dem som gör uppdrag inom Nationella viltolycksrådet. Och även att ersättningar regelmässigt ses över och justeras kommande år.

2021-06-08

Svenska Jägareförbundet har besvarat den remiss Naturvårdsverket sänt om ersättningar för NVR (Nationella viltolycksrådet) och andra polisinitierade jägaruppdrag.

̶  Äntligen är nya ersättningsnivåer och nya ersättningsformer på gång. Det har varit mycket motigt att få till stånd denna bättring. En mängd bakomliggande orsaker har hindrat Naturvårdsverket från att genomföra detta för åratal sedan. Men nu gick det i stället förhållandevis snabbt, sedan Jägareförbundet åter belyste frågan i december 2020 på möte med alla 16 parter i Viltolycksrådet, säger Markus Olsson som jobbar med frågorna på nationell nivå, och fortsätter:

̶  Glädjande nog har Naturvårdsverket varit lyhörda för de många förslag Jägareförbundet framfört genom åren. Nu föreslås ersättningar för Läns- och Samordningsansvariga, bilersättning under uppdragen, höjd skoterersättning och höjda ersättningar för inte minst rådjurseftersök, som är vanligare än alla andra trafikeftersök tillsammans.  

Rullas ut i praktiken

Den 1 oktober föreslås föreskrifterna träda i kraft. Och det tillhör det viktigaste för förbundet: att detta nu rullas ut i praktiken. Men förbundet är inte nöjt så. Man poängterar vikten av att också utvärdera dessa nya ersättningar och se till att de framgent går i takt med tiden.  

̶  I denna process blir det också tydligt att myndigheterna inom NVR värdesätter jägarna. För exempelvis Trafikverket innebär liggande förslag över 20 miljoner i ytterligare utgifter. Något Trafikverket uttryckt att jägarna är väl värda, säger Markus Olsson.

Smidighet och säkerhet nog så viktigt

I förbundets svar på remissen lovordas också den ökade möjligheten till flexibilitet som föreslås. Exempelvis att eftersöksjägare får genomföra platsbesök och att flera eftersöksjägare får hjälpas åt vid behov under ett uppdrag. Oavsett viltart.

Förbundet förslår högre ersättning

Förbundet argumenterar också för en högre bilersättning än Naturvårdsverkets förslag om 18,5 kronor per mil. Förbundet menar att nivån behöver anpassas till allt högre bilkostnader och svenska myndigheters nivå på milersättning.

Otillfredställande om övriga uppdrag

Förbundet pekar också i sitt remissvar på att mest jobb återstår vad gäller de uppdrag som inte föranletts av viltolyckor. Det vill säga sådana uppdrag jägare får av polisen av djurskyddskäl eller för att undanröja skador eller risker från vilda djur. På detta område uppfattar förbundet otydligheter, behov av administrativt stöd och en finansiering som bygger på allmänna medel.

Konstruktiva diskussioner

Förbundets remissvar bygger på Jägareförbundets länsföreningars uppfattning i dessa frågor.

̶  Vi har gjort ett stort arbete med remissvaret. Konstruktiva lösningar och framåtanda har som vanligt präglat diskussionerna. Länsansvariga jägare i NVR har uteslutande varit länken både in i Länsföreningarna och till länens jägarsida av NVR. Enigheten har varit stor. Även om några län önskat att förbundet föreslog ytterligare ersättningshöjningar. Som alltid blir det en kompromiss. Men frågorna lever. Det kommer nya chanser att vässa argumenten, avslutar Markus Olsson.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick