Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Förbundet ser en ökad efterfrågan på sina eftersöksutbildningar. Foto: Markus olsson

Möjligheternas utbildningar

Förbundet märker ett ökat intresse för sina utbildningar inom eftersök. Frågan är vilken utbildning som passar dig?

Förbundets kursutbud inom eftersök har naturligtvis olika inriktning och syfte, men också varierande format för att möta behov och skapa möjligheter. Foto: Per Zakariasson

2022-02-01

När jaktsäsongen går in i en lugnare fas är det utbildningstider för många jägare. Förbundets utbildningar inom eftersöksområdet har inte bara olika inriktning. De har också olika styrkor. Till nytta för våra kursdeltagare.

− Kurserna erbjuder något för alla. Vare sig kursdeltagaren sätter tid, plats eller praktiska övningar i första rummet, säger Markus Olsson som jobbar med frågorna nationellt, och förklarar vidare:

− Behovet har styrt utvecklingen av våra eftersöksutbildningar. Det har utmynnat i att utbildningarna − var för sig − utgör viktiga pusselbitar i vår samhälls- och medlemsnyttan på eftersöksområdet, 

Var börjar man?

De flesta väljer att börja med kursen Eftersöksutbildning – teori, som kan påbörjas här och nu. Och därefter Eftersöksöksutbildning – praktik, som anordnas av våra instruktörer över hela landet. Ett annat första steg in på området kan vara att leta upp en Viltspårkurs inom Jägareförbundet lokalt eller regionalt.

Behov inom NVR

Två av förbundets kurser är dedikerade för dem som är anslutna till NVR (Nationella viltolycksrådet) och gör en samhällsinsats genom eftersök på trafikskadat vilt. Det gäller dels den nya Eftersöksutbildning – trafik och dels Trafikeftersök stora rovdjur som funnits ganska många år nu. Detta är kurser man uppmanas av regionala NVR-organisationen att anmäla sig till. Med andra ord: dessa två kurser ska man inte själv ta initiativ till att delta på.

Samtliga förbundets eftersökskurser omfattar dock ämnesområdet trafikeftersök, så det finns goda möjligheter till förkovran inom detta område för alla som önskar.

Ta reda på mer

Nedan får Du reda på mer om kurserna!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick