Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Vilt och trafik

 

Foto: Mostphotos

Svenska Jägareförbundet och våra medlemmar är viktiga kuggar

Organisera eftersöksarbetet

Som en av 16 organisationer ingår Svenska Jägareförbundet i Nationella Viltolycksrådet. Svenska Jägareförbundets uppdrag består av att organisera kompetenta eftersöksjägare med syfte att minska trafikskadat vilts lidande.

Förebygga viltolyckor

Svenska Jägareförbundet bidrar också till att förebygga viltolyckor. Detta genom att tillföra kunskap om viltet och dess lokala vanor samt viltstammarnas utveckling. Jägareförbundets goda kontaktyta med jägarkåren ger dessutom goda möjligheter till väl utförd förvaltning av viltstammarna, vilket är en viktig del i arbetet med att förebygga viltolyckor.

Värdefullt eftersöksarbete

Eftersöksjägarna i NVR gör en stor samhällsinsats. Och något alternativ till dem finns inte. De är tämligen ensamma om det som krävs: kompetens, utrusning, eftersökshundar och lokalkännedom.

Utbildningar i eftersök

Jägareförbunder anordnar eftersöksutbildningar runt om i landet. Läs mer under våra kurser.

Ovanstående arbete ges normalt bidrag genom det så kallade allmänna uppdraget, under området Vilt och trafik.

Nyheter

Fler nyheter
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut