Försäkring är ett måste - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Försäkring är ett måste

Eftersök inom NVR är krävande. Därför är det höga krav på eftersöksjägarna i NVR. Som naturligtvis ska utföra sitt arbete med största försiktighet. Om olyckan ändå är framme är det viktigt att försäkringar kan lindra skadan.

Försäkringar för medlemmar i Svenska Jägareförbundet

Som medlem i Svenska Jägareförbundet ingår försäkringar som är värdefulla för eftersöksjägare vid sidan av det som täcks av uppdragsgivare (se nedan) eller privata försäkringar.

Medlemskapet ger dig och din hund skydd genom:

  • Ansvarsförsäkringen
  • Olycksfallsförsäkringen
  • Trafikeftersöksförsäkringen för hunden

Läs mer om Agrias Trafikeftersöksförsäkring

Läs om If:s försäkringar: Ansvar respektive Olycksfall

Polisens samlingsförsäkring

Polisen har från 1 september 2012 tecknat en samlingsförsäkring genom Kammarkollegiet. Namnet på försäkringen är Särskilt personskadeskydd. Den försäkringen har tecknats sedan det blev klart att polisen har arbetsmiljöansvar när trafikeftersöksjägare gör uppdrag åt polisen. Denna försäkring motsvarar det personskadeskydd som anställda normalt har, där till exempel ersättning för utebliven inkomst ingår.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2012-11-24 2020-06-25 Markus Olsson