Förbundets uppdrag - organisera eftersöksarbete - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Svenska Jägareförbundets främsta bidrag till Nationella viltolycksrådet består av att tillföra kompetens inom eftersök. Foto: Mostphotos

Förbundets uppdrag - organisera eftersöksarbete

Som en av 16 organisationer ingår Svenska Jägareförbundet i Nationella Viltolycksrådet. Svenska Jägareförbundets uppdrag består av att organisera kompetenta eftersöksjägare med syfte att minska trafikskadat vilts lidande.

Svenska Jägareförbundets bidrag till och ansvar inom Nationella viltolycksrådet består huvudsakligen i att tillföra eftersökskompetens. Både i form av att tillhandahålla lämpliga personer för uppdragen och att utbilda och informera dessa inom just eftersök. Och även genom att bidra med kunskaper till och kraft in i den ständiga utvecklingen av Nationella viltolycksrådet. 

Värdefullt eftersöksarbete

Eftersöksjägarna i NVR gör en stor samhällsinsats. Och något alternativ till dem finns inte. De är tämligen ensamma om det som krävs: kompetens, utrustning, eftersökshundar och lokalkännedom.

Utbildningar i eftersök

För att täcka verksamhetens behov har Svenska Jägareförbundet flertalet eftersöksutbildningar, som anordnas runt om i landet. Läs mer om våra eftersökskurser.

 

Förebygga viltolyckor

Svenska Jägareförbundet bidrar också till att förebygga viltolyckor. Detta genom att tillföra kunskap om viltet och dess lokala vanor samt viltstammarnas utveckling. Jägareförbundets goda kontaktyta med jägarkåren ger dessutom goda möjligheter till väl utförd förvaltning av viltstammarna, vilket är en viktig del i arbetet med att förebygga viltolyckor.

Ovanstående arbete ges normalt bidrag genom det så kallade Jakt- och viltvårdsuppdraget, under området 1.5 Vilt och trafik.

Mer information


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-10-23 2020-09-22