Regler och riktlinjer - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Regler och riktlinjer

- vad gäller trafikeftersök.

Regler och riktlinjer - för eftersökjägare i NVR

Den 15 december 2012 trädde dåvarande Rikspolisstyrelsens samt Naturvårdsverkets nu gällande föreskrifter gällande trafikeftersök i kraft. Svenska Jägareförbundet informerar om detta nya regelverk från denna sida. Men här dyker även annat nyttigt upp som riktlinjer, instruktioner och utbildningar för eftersöksarbete inom NVR.

Detta hände inför den 15 december 2012:

  • 2012-12-10 Broschyren Ersättningar, regler och typfall finns nu som PDF på viltolycka.se. Syfte med denna är att lättfattligt beskriva hur eftersöksuppdragen ska hanteras och vilken ersättning som utbetalas för olika delar. Tryckt version kommer senare delas ut av Polismyndigheten i länet.
  • 2012-12-10 De från 15 december gällande föreskrifterna ligger nu på viltolycka.se:
  • Naturvårdsverkets.
  • 2012-12-15 En liten utbildning finns under mina sidor på viltolycka.se. Syftet med denna är att visa på säkert uppträdande vid eftersöksarbete som initerats av polisen med anledning av motortrafik samt spårbunden trafik.

Läs hela regelverket

För att få hela det exakta regelverket se gällande föreskrifter på viltolycka.se.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-02-03 2019-05-14 Markus Olsson