Trafikeftersök

Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Vilt och trafik

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Förebygga viltolyckor

Svenska Jägareförbundet bidrar också till att förebygga viltolyckor. Detta genom att tillföra kunskap om viltet och dess lokala vanor samt viltstammarnas utveckling. Jägareförbundets goda kontaktyta med jägarkåren ger dessutom goda möjligheter till väl utförd förvaltning av viltstammarna, vilket är en viktig del i arbetet med att förebygga viltolyckor.

Värdefullt eftersöksarbete

Eftersöksjägarna i NVR gör en stor samhällsinsats. Och något alternativ till dem finns inte. De är tämligen ensamma om det som krävs: kompetens, utrusning, eftersökshundar och lokalkännedom.