Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Oscar Lindvall

Agusas test- och träningshägn

Agusa är ett testhägn i Skåne där alla hundägare ges möjlighet att testa och träna sina hundar på vildsvin. Syftet är att få fram bra hundar i vildsvinsjakten så att vildsvinsstammen hålls på en lämplig nivå.

Augusas hägn omfattar fem hektar kuperad bokskog med inslag av fuktiga områden och tätare partier, alltså en för vildsvin lämplig biotop där det samtidigt är lätt att följa hundens arbete. I hägnet finns vildsvinsgaltar. Efter några månaders "tjänstgöring" kommer de att bytas ut mot nya för att de inte ska bli för rutinerade och utveckla beteenden som vilda vildsvin inte har.

I samråd med Kennelklubben och Jägareförbundet har man tagit fram ett anlagstest för vildsvinshundar, avsett att äga rum under kontrollerade former i för ändamålet godkända vildsvinshägn. Agusas hägn är godkänt och därmed kan man göra anlagstest där.

Vad är anlagstest för vildsvinshundar?
Läs allt här!

Vill du testa din hund?

Vill man testa sin hund - som kanske inte är en jakthund - går det också bra, alla är välkomna. Ring Jägareförbundets kontor i Kristianstad, telefon 044-12 93 47 och boka en tid i testhägnet.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2011-10-20 2021-09-29