Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Viltfärs är ett fantastiskt livsmedel, så länge kötthanteringen bedrivs korrekt. Foto: Fredrik Widemo

Blodblyhalter hos jägarefamiljer undersöks

Livsmedelsverket genomför just nu provtagning för att undersöka blodblyhalterna hos storkonsumenter av viltkött, i samarbete med Svenska Jägareförbundet. Samtidigt undersöks vilka källor som kan ha bidragit till eventuella förhöjda värden.

2013-04-19

Livsmedelsverket, SVA och Svenska Jägareförbundet har tidigare genomfört undersökningar som visat att det i en del fall förekommer blyrester från ammunition i älgfärs från jägarkårens frysboxar, och i färs köpt över disk. Nu visar en undersökning genomförd av Livsmedelsverket att de som äter viltkött har förhöjda blodblyhalter.

I den undersökning som presenteras idag har man dock inte ställt frågor om olika beteenden, som utöver intag genom kosten skulle kunna förklara förhöjda blyhalter. Det kan exempelvis handla om omfattande skytte, handladdning, att gjuta kulor eller att hantera fiskesänken av bly. Detta är aktiviteter som många jägare ägnar sig åt, vilket även är den grupp som är storkonsumenter av viltkött.

För att kunna kontrollera för den här typen av effekter genomför Livsmedelsverket och Svenska Jägareförbundet nu en fördjupad studie, där blodprov tas från familjer som är storkonsumenter av viltkött. Samtidigt får försökspersonerna svara på frågor om kost- och skyttevanor. På detta vis kommer det att vara möjligt att fastställa hur mycket av eventuella förhöjda blyhalter som kommer från viltkött respektive från andra källor.

Undersökningen beräknas vara klar ungefär om ett år. Parallellt med studien av blodblyhalter genomförs även en uppföljande studie av hur blyfragment sprids runt sårkanalen efter en kula med blykärna. Dessa resultat kommer ligga till grund för reviderade rekommendationer om hur man bör välja ammunition och renskära vid slakt.

Våra rekommendationer om kötthantering uppdateras löpande, och finns på följande länk.

Svenska Jägareförbundet har som självklar ambition att det inte ska finnas rester av bly från ammunition i viltkött, som är en fantastisk råvara och resurs. Det här är en hanteringsfråga, som kan lösas genom anpassad kötthantering och val av ammunition.

Fredrik Widemo, vilt- och naturvårdsstrateg på Svenska Jägareförbundet, kan svara på frågor om bly i ammunition och undersökningen. Fredrik nås på fredrik.widemo@jagareforbundet.se eller 070/339 93 50.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick