Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Foto: Fredrik Widemo

Nu börjar vildsvinsjakten igen

Idag 16/4 börjar vildsvinsjakten på vuxna djur igen. Följer man bara debatten i media är det lätt att enbart tänka konflikt när vildsvin kommer på tal. Det är dock i första hand ett fascinerande djur som erbjuder god jakt och ett fantastiskt kött. Nu är det dags att bunkra upp för sommarens grillkvällar.

2013-04-16

Efter två hårda vintrar 2010-2011 avstannade vildsvinsstammens tillväxt, för att åter skjuta fart förra året. Hur årets långa vinter inverkat vet vi inte ännu. En lång vår brukar vara negativ, men framför allt är det långa perioder med blött väder och nollgradigt som slår hårt mot smågrisarna. En snabb snösmältning är istället positiv. Nu har vi haft både en lång vår och snabb snösmältning.

Vi saknar fortfarande en hel del kunskap om vildsvinets biologi i Sverige. All internationell erfarenhet visar dock att det framför allt handlar om att hålla uppe jakttrycket för att minska problemen med skador på växande grödor. Det är mycket tveksamt om eventuella begränsningar av utfodring skulle ha någon verklig effekt. Istället handlar det framför allt om att jaga vildsvin mer och på rätt sätt.

Ett ökat jakttryck får aldrig ske på bekostnad av jaktetiken. Det gäller såväl vilka djur som skjuts som hur man jagar dem. Det huvudsakliga jakttrycket bör normalt i första hand läggas på yngre grisar, och i andra hand på galtar. I områden där man har alldeles för stora stammar av vildsvin kan man behöva skjuta vuxna suggor, men det bör i så fall ske under delar av året när de inte åtföljs av smågrisar. Det innebär i normalfallet under hösten, när årets smågrisar klarar sig själva och grödorna skördats. Ska suggor skjutas vid andra tidpunkter bör man först skjuta bort yngre grisar i gruppen, och därefter suggan. Jakt efter vildsvin med hund måste ske med lämpliga hundar, som inte är för skarpa. Vidare får inte ”allroundhundar” användas på vildsvin när annat vilt inte får jagas med hund.

Det är helt centralt att man inte har stora ojagade områden i landskapet, om man har problem med skador på grödor. För en framgångsgrik vildsvinförvaltning krävs därför samverkan över ägogränser. För att lyckas måste det dessutom finnas tillräckligt med jägare som vill jaga vildsvin. Det gör det bara om man upprätthåller ett vettigt diskussionsklimat och håller etiken högt. Här måste alla aktörer hjälpas åt, och på sina håll krävs det nog möjligen ett rejält omtag.

Låt oss nu jaga vildsvin på ett korrekt sätt, istället för att bråka om dem!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick