Enklare rapportering från älgjakten - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Foto: Oscar von Stockenström

Enklare rapportering från älgjakten

Viltdatas älgdatabas har nu enklare anmälan av jaktresultat till länsstyrelserna

2013-09-06

Automatiserad länsstyrelse-rapportering


Ny funktionalitet i älgdatabasen gör att fälld älg som sparas i älgdatabasen automatiskt även registreras i länsstyrelsernas älgportal. Och om en älg raderas eller uppdateras i älgdatabasen sker så även i älgportalen.

Rapportering låst till ett system


En annan nyhet är att rapporteringen av jaktresultat till länsstyrelsen bara kan ske i ett system. Det betyder att den älgjägare som antingen till älgportalen eller älgdatabasen uppgivit jaktresultat till länsstyrelsen kan därefter inte göra det i annat system. Detta för att tydliggöra och undvika felaktigheter.

Älgdatabasen öppen för alla


Men naturligtvis går det bra att registrera älgar i älgdatabasen, för sin egen förvaltnings skull, även om man anmält jaktresultat till länsstyrelsernas älgportal.

Insamling av älgobs från andra system


När rapportering av älgobs sker till systemet Jaktrapport sänds det automatiskt till älgdatabasen på jaktlagsnivå. På så sätt lagras och kvalitetssäkras hela landets älgobs på en plats.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick