Skottrensa med 5 cm marginal - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Allt blodsprängt eller påverkat kött, samt ytterligare 5 cm opåverkat kött, bör skäras bort. Foto: Fredrik Widemo

Skottrensa med 5 cm marginal

Norska Mattillsynet har kommit med nya råd om hantering av viltkött. Livsmedelsverket kommer dock inte att ändra sina råd innan vi har resultaten från de pågående undersökningar som utförs tillsammans med Jägareförbundet och SVA. Samma sak gäller Jägareförbundets rekommendationer att använda bondade kulor och att skottrensa så att man skär bort 5 cm opåverkat kött runt sårkanalen.

2013-09-06

Förra året kom Livsmedelsverket med begränsande råd för konsumtion av viltkött från området nära sårkanalen. Detta gäller om viltet skjutits med expanderande kula med blykärna. Enligt Livsmedelsverket bör barn under sju år och kvinnor som är eller planerar att bli gravida endast äta sådant kött enstaka gånger per år. Övriga grupper bör inte äta sådant kött oftare än en gång i veckan.

De norska råden går längre då de omfattar allt viltkött, oavsett om köttet kommer från området nära sårkanalen eller inte. Samtidigt sätter man gränsen för riskgrupper vid att äta viltkött max en gång per månad, istället för enstaka gånger per år. Man ger dessutom rådet att man bör skottrensa med en radie av 30 cm runt sårkanalen, för att få bort blyfragmenten.

Rådet om skottrensning baseras inte på egna undersökningar, utan på publicerade vetenskapliga undersökningar där man funnit förhöjda blyhalter upp till 30 cm från sårkanalen. Dessa undersökningar är utförda på kontinenten, där konventionella kulor som är gjorda för att fragmentera kraftigt används.

Jägareförbundet, Livsmedelsverket och SVA genomför för närvarande undersökningar av hur man bör välja ammunition och hantera slaktkroppar för att minimera risken att få blyrester i viltkött. Jägareförbundet har tagit fram rekommendationer utifrån de preliminära resultaten.

Jägarförbundet rekommenderar:

  • att man alltid överväger om det finns fullgoda blyfria alternativ för matvilt.
  • används kula med blykärna bör man använda så kallade "bondade" kulor, där blykärnan kemiskt förenats med kulans mantel. Dessa kulor släpper ifrån sig mindre bly än konventionella kulor.
  • vid skottrensningen bör man skära bort allt kött som ser ut att vara blodsprängt eller påverkat av splitter från kulan. Därutöver bör ytterligare 5 cm opåverkat kött skäras bort.
  • slaktrester som kan antas innehålla blyrester bör inte lämnas så att vilt eller hundar kan komma åt det.

Rekommendationerna baseras på preliminära analyser, och kan komma att ändras när de svenska undersökningarna är slutförda nästa vår.

Jägareförbundet har en uttalad ambition att få bort alla blyrester från ammunition i viltkött. Detta sker genom att bygga upp och sprida ny kunskap till jägarkåren om val av ammunition och kötthantering.

Det finns idag fungerande blyfria alternativ, men inte för alla kalibrar och alla användningsområden.

Med korrekt hantering är viltkött fortfarande samma fantastiska råvara och resurs.

Nedan finns länkar till Jägareförbundets rekommendationer, Livsmedelsverkets samlade råd för jägare samt de norska råden.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick