Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Röntgenbild av bogar från dovkalv skjuten i bakkant av bog med bondad kula, tagen innan skottrensning. Foto ©: SVA & SJF

Så undviker du bly i viltköttet

Halvmantlade jaktkulor har blykärna, och är gjorda för att släppa fragment när de expanderar. Fragmenten måsta tas bort vid skottrensningen, för att du inte ska få blyrester i viltköttet. Alternativt kan du använda blyfri ammunition. Många jägare som använder blykulor skottrensar dock inte tillräckligt idag. Svenska Jägareförbundet har därför tagit fram nya råd, för att minimera risken att få bly i viltköttet från kulskjutet vilt.

2013-10-09

Genom anpassad hantering kan du säkerställa viltköttets kvalitet som ett fantastiskt livsmedel och resurs.

Fakta om blyfragment:

 • Moderna, bondade kulor släpper betydligt mindre bly än konventionell "blyspets"
 • De flesta fragmenten är små, platta och mycket svåra att se
 • De flesta fragmenten från bondade kulor sitter relativt ytligt i sårkanalen
 • Fragmenten kan lätt spridas till andra delar av slaktkroppen innan skottrensningen

Hanteringsråd:

Använd blyfria kulor eller moderna, bondade blykulor

Om du väljer bondade kulor:

 1. Lämna om möjligt mellangärdet intakt vid urtagningen, så att blod inte sköljer runt blyet
 2. Undvik att torka av området runt sårkanalen innan skottrensning
 3. Undvik helst helt att spola slaktkroppen. Måste du spola, så gör det efter skottrensning
 4. Skär bort allt kött som ser ut att vara påverkat av kulan, eller av splitter från kula eller ben
 5. Putsa bort alla blodutgjutningar i hinnorna; här sitter många blyfragment
 6. Diska eller torka av kniven noga innan du arbetar vidare
 7. Skär därefter bort ytterligare minst 5 cm opåverkat kött runt själva sårkanalen
 8. Genomskjutna organ och bortrensat kött som kan misstänkas innehålla bly måste tas omhand så att inte vilt eller hundar kan komma åt det

Väljer du konventionella, obondade kulor bör du följa punkterna ovan, men skära bort minst 10 cm helt opåverkat kött runt sårkanalen efter den första skottrensningen.

Använder du blyfria kulor behöver du bara iaktta god hygien vid kötthanteringen.

 

Renskuren dovbog, från kalv skjuten med bondad kula bakom bog. Foto ©: SVA & SJF.

Flådd, urtagen dovkalv skjuten med obondad kula. Här krävs omfattande skottrensning. Foto ©: SVA & SJF.

Råden bygger på preliminära resultat från pågående undersökningar, som utförs av Svenska Jägareförbundet, Livsmedelsverket och Statens Veterinärmedicinska Anstalt.

 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
Tillbaka till överblick