Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

För att undvika blyrester i viltköttet måste man skottrensa med god marginal. Foto: Fredrik Widemo.

Inga nya råd om bly i ammunition

Nyligen publicerades en så kallad ”metastudie” om miljö- och hälsoeffekter av bly i ammunition. Studien är en genomgång av all tillgänglig forskning på området sedan 70-talet. Jägareförbundets och myndigheternas rådgivning bygger på fakta från samma forskningsstudier, och det finns därmed ingen anledning att revidera råden utifrån metastudien.

2016-09-29

Viltkött är en viktig resurs och ett fantastiskt livsmedel. Jägareförbundet har självklart en nollvision när det gäller bly i viltkött. 

Förbundets tolkning av resultaten från forskningsstudierna överensstämmer med tolkningen som författarna till metastudien gör:

  • Bly är giftigt, och blyintag bör minimeras
  • Äter man metalliskt bly så kommer en del av blyet att tas upp
  • Det finns alltför ofta blyrester från ammunition i viltkött
  • Det förekommer att asätare och hundar som ätit slaktavfall blir blyförgiftade

Författarna till metastudien redovisar dock inte bara fakta, utan drar även slutsatsen att bly i ammunition bör förbjudas. Forskarna tar därmed steget från riskvärdering, till riskhantering. Detta är dock en fråga för hela samhället, inte bara för forskarna.

Jägareförbundet och ansvariga, svenska myndigheter anser att de potentiella problem som finns istället kan lösas genom rådgivning som sätter fokus på:

  • Utökad skottrensning
  • Anpassad hantering av slaktavfall
  • Frivilligt val av blyfri ammunition

För att minimera risken att blyfragment finns i viltköttet bör du skära bort allt blodsprängt eller på annat sätt synbarligen påverkat kött runt sårkanalen. Därefter skär du bort ytterligare 10 cm i radie runt den redan rensade sårkanalen. För hagelskjutet vilt bör du putsa bort köttet runt sårkanalen efter varje hagel. Då får du bort blyresterna. Slaktavfall och genomskjutna räntor måste hanteras så att inte hundar eller vilt kommer åt dem. Alternativt använder du blyfri kul- eller hagelammunition, och då kan du skottrensa som vanligt.

Här hittar du mer information från Jägareförbundet och Livsmedelsverket.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick